Souřadnice

Domů Slovník Souřadnice

Souřadnice jsou číselné hodnoty, které slouží k určení polohy bodu nebo objektu v prostoru. Tyto hodnoty umožňují popsat, kde se daný bod nachází v rámci určité soustavy souřadnic. Existuje několik různých způsobů, jak vyjádřit souřadnice, a záleží na kontextu a použité soustavě.

Dvě nejběžnější druhy souřadnic jsou:

  1. Zeměpisné souřadnice: Tyto souřadnice se používají k určení polohy na povrchu Země. Zeměpisná šířka (latitude) udává vzdálenost od rovníku na sever nebo jih, zatímco zeměpisná délka (longitude) určuje vzdálenost od poledníku na východ nebo západ. Zeměpisné souřadnice jsou běžné pro navigaci, mapování a lokalizaci.

  2. Kartézské souřadnice: Tyto souřadnice se používají v matematickém prostoru nebo v lokálním koordinátovém systému. Obvykle se jedná o tři hodnoty (x, y, z), které udávají polohu bodu v trojrozměrném prostoru. Kartézské souřadnice jsou běžné v geometrii, fyzice, strojírenství a mnoha dalších oborech.

Souřadnice mohou být vyjádřeny v různých jednotkách a systémech, jako jsou metry, stupně, minuty, sekundy, a další. Použití správných souřadnic je klíčové pro přesné určení polohy bodů, navigaci, analýzy dat a mnoho dalších aplikací vědeckých, technických a geografických disciplín.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz