Územní plán obce

Domů Slovník Územní plán obce

Územní plán obce je dokument, který určuje způsob využití území a rozvoj dané obce. Jedná se o právně závazný plán, který stanovuje pravidla pro rozvoj a uspořádání území v rámci konkrétní obce. Územní plán obsahuje informace o funkčním využití ploch (například rezidenční, komerční, průmyslové, zemědělské, zelené plochy), umístění budov a infrastruktury, ochraně přírody a životního prostředí, dopravní infrastruktuře, zónách pro bydlení, podnikání a veřejné vybavenosti a dalších specifických pravidlech pro územní plánování.

Územní plán obce je vytvářen na základě legislativních předpisů a přihlíží ke strategickým cílům a potřebám rozvoje dané obce. Slouží jako nástroj pro správné a udržitelné plánování a regulaci využití území, který zajišťuje soudržný a harmonický rozvoj obce v souladu se zájmy veřejnosti, ochranou životního prostředí a zásadami územního plánování.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz