Technická mapa města (obce)

Domů Slovník Technická mapa města (obce)

Technická mapa města je podrobný grafický záznam geografických a technických informací o městě, který poskytuje detailní pohled na infrastrukturu, pozemky, síťové systémy a další klíčové prvky v urbanizovaném prostoru. Tato mapa slouží jako důležitý nástroj pro plánování městského rozvoje, stavební práce, územní plánování, správu města a další účely.

Základní složky technické mapy města mohou zahrnovat:

  • Geografické informace: Technická mapa obsahuje základní geografické informace, jako jsou hranice města, topografické rysy (řeky, jezera, kopce), silniční a železniční sítě, a další významné body jako parky a zelené plochy.
  • Doprava: Zahrnuje síť silnic, dálnic, ulic, chodníků, cyklostezek a železnic. Tato část mapy může obsahovat informace o dopravním toku, směrech jízdy, dopravních značkách a semaforech.
  • Vodní zdroje: Mapa může zahrnovat informace o vodních zdrojích, jako jsou řeky, jezera, rybníky a vodní nádrže, stejně jako informace o vodovodních a kanalizačních sítích.
  • Energetická infrastruktura: Zahrnuje elektrické rozvodné sítě, transformátory, energetické vedení a další prvky spojené s dodávkou elektřiny do města.
  • Telekomunikace: Informace o telekomunikační infrastruktuře, včetně míst s mobilním signálem, telefonními linkami, optickými vlákny a datovými sítěmi.
  • Zemědělská půda a pozemkové parcely: Mapa může obsahovat informace o rozložení zemědělských ploch, pozemkových parcelách a vlastnických právech.
  • Městské budovy a struktury: Zahrnuje umístění a typy městských budov, jako jsou školy, nemocnice, obchody, náboženské budovy, sportovní zařízení a další.
  • Zelené plochy: Mapa může identifikovat parky, zahrady, lesy a další zelené plochy v městě.

Technická mapa města je klíčovým nástrojem pro urbanisty, inženýry, stavebníky, místní správu a další subjekty, kteří se zabývají rozvojem a správou města. Pomáhá jim lépe porozumět struktuře města, plánovat nové projekty, udržovat a modernizovat existující infrastrukturu a zlepšovat kvalitu života obyvatel.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz