Rastrová mapa

Domů Slovník Rastrová mapa

Rastrová mapa je formou reprezentace geografických dat, která je založena na mřížce buněk (pixelů), kde každá buňka obsahuje hodnotu reprezentující určitý údaj nebo atribut na konkrétním místě na mapě. Tato reprezentace je analogická k tomu, jak je obraz z digitální kamery či skeneru uložen ve formě rastru pixelů.

Každý pixel na rastrové mapě může obsahovat různé druhy informací, jako jsou barvy, výškové údaje, klasifikace půdy, meteorologické hodnoty nebo jiné geografické atributy. Rastrové mapy jsou vhodné pro uchování detailních informací a jsou běžně používány v geografických informačních systémech (GIS), prostorovém zpracování dat, analýzách a vizualizacích.

Nicméně mají i některá omezení. Jelikož jsou založeny na mřížce pixelů, mohou mít omezenou přesnost, zejména pokud jde o reprezentaci složitých geografických prvků nebo hladkých změn. Velké rastrové mapy mohou zabírat hodně paměti a mohou být pomalé na zpracování. Kvůli těmto omezením se často využívá kombinace rastrových a vektorových mapových dat, kde vektorové reprezentace slouží pro detailní popis geografických prvků a rastrové reprezentace pro zobrazení kontextu či detailních hodnot.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz