Ortogonální metoda měření

Domů Slovník Ortogonální metoda měření

Ortogonální metoda měření je způsobem měření v geometrii a kartografii, který se používá pro určení vzdáleností a úhlů mezi body nebo objekty na mapách, plánech nebo jiných grafických reprezentacích. Tato metoda je založena na principu pravoúhlého nebo ortogonálního systému souřadnic, kdy se body nebo objekty reprezentují pomocí X-ových a Y-ových souřadnic, které jsou vzájemně kolmé. V dnešní době se tato metoda používá jako doplňková k nejčastěji užívané metodě, která je známá jako metoda polární.

Provedení ortogonálního měření vyžaduje použití vhodných nástrojů, jako jsou pravítka, úhloměry nebo GPS zařízení s možností měření přímých úhlů. Při měření v ortogonálním systému se přímky měří podél vodorovných a svislých os, a to umožňuje přesné určení vzdáleností a úhlů.

Ortogonální metoda měření je základem pro tvorbu map a plánů, kde je důležité zachovat přesnost a úhlovou pravděpodobnost mezi jednotlivými body nebo objekty. Tato metoda se běžně používá v geodézii, urbanistice, architektuře, kartografii a dalších oborech, kde je klíčové mít spolehlivé a přesné geografické informace.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz