Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy

Domů Slovník Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy

Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy je detailní mapa s velkým měřítkem, obvykle 1:200, 1:500, 1:1000, a výjimečně menším. Tato mapa obsahuje polohu, výšku a popis všech objektů na území, které má být podle projektu stavebně upraveno nebo zastavěno. Na mapě jsou zahrnuty hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečné hranice oplocení a staveb, přírodní objekty terénního reliéfu a vegetace. Na mapovém podkladu jsou také zakresleny plánované polohy a tvary nových staveb a terénních úprav. Výkresy vytvořené na základě těchto informací slouží jako důkaz, který je stavebník povinen přiložit k žádosti o územní rozhodnutí (rozhodnutí o využití území a umístění stavby) nebo k žádosti o stavební povolení (zastavovací plán) či povolení terénní úpravy.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz