Katastrální území

Domů Slovník Katastrální území

Katastrální území (k.ú.) je v ČR technická jednotka územního členění v katastrálních mapách vyznačující se názvem a číslem. Katastrální území obvykle zahrnuje jediné území nebo jedno z několika území příslušejících k dané obci či městu. Katastrální území je uzákoněno podle § 2 písm. h) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. jako „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“.

Katastrální území mají v rámci České republiky vždy jedinečné pojmenování, které zpravidla (ne vždy) vychází z názvu obce, či městské části. Katastrální území pokrývají celé území státu. Názvy a hranice katastrálních území určují místní katastrální úřady po projednání s příslušnými obcemi. 

Chcete-li hledat v mapě katastrálních území, využijte náš webový mapový portál Chytré mapy. Jednoduchý návod k hledání v katastrálních územích najdete v tomto návodu pro Chytré mapy.

Informace o katastrálních územích

Jmenný seznam katastrálních území dle krajských katastrálních úřadů s informacemi o dokončených digitálních mapách a další údaje o katastrálních územích  územích najdete v následující tabulce:

Katastrální úřad
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Zobrazení katastrálních území v mapách

Hranice katastrálních území jsou zobrazovány jako jedna z vrstev ve státních mapových dílech velkých a středních měřítek a jsou užívány jako základní podkladová vrstva pro mapové portály a geografické informační systémy.

Vyhledávání v katastrálním území

Veřejnost s katastrálním územím přijde do styku zejména při vyhledávání v katastru nemovitostí. Bezplatné hledání lze provádět v nahlížení do katastru nemovitostí provozovaném ČUZK. Zdarma lze hledat i v přehlednější webové mapové aplikaci GisOnline.cz, a to po kliknutí na symbol katastrální mapy v pravém panelu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz