DTM Kraje

Domů Slovník DTM Kraje

Digitální technická mapa kraje je elektronická mapa, která zobrazuje technické prvky v kraji, jako jsou silnice, železnice, mosty, vodní toky a budovy. Může také obsahovat informace o výškách terénu a o omezeních v dané oblasti, jako jsou například ochranné pásmo nebo zákaz vstupu. 

Digitální technická mapa kraje je často vytvářena v počítačovém programu pro tvorbu map a může být použita k různým účelům. Kraje v ČR po dlouhých přípravách spustili projekty svých digitálních technických map v roce 2022. V první fázi dochází ke konsolidaci dat a k rozsáhlým mapováním komunikací. Do plošných DTM krajů budou zapracovány i technické mapy správců sítí (ČEZ, EON, EGD, Gasnet, či vodárenské společnosti). První výsledky v roce 2023 budou předávány na centrální úložiště - do Digitální mapy veřejné správy

DTM krajů budou sloužit jako podklad ke zkvalitnění a zrychlení stavebních řízení. Prozatím je lze využít rovněž pro plánování tras, studie dopravního zatížení nebo záchranné akce.

Jednotlivé DTM krajů vyrábí sdružení dodavatelů z oboru leteckého snímkování, geodézie, GIS a mapování. Společnost TopGis je renomovaným dodavatelem dat do DTM ve čtyřech krajích ČR. Zároveň TopGis pomocí svých odladěných technologií umožňuje obcím plnit povinnost průběžné aktualizace dat DTM, která je uzákoněná s účinností od 1.7.2023. Obce využívající služeb mapové aplikace GisOnline.cz mají zajištěnou službu předávání nových dat ve výměnném formátu a data zůstávají k dispozici rovněž samotné obci a jejím občanům.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz