Dokumentace skutečného provedení stavby

Domů Slovník Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby je soubor dokumentů, který je vyžadován stavebním zákonem a zákonem o zeměměřictví pro dokončenou stavbu. Tuto dokumentaci stavebník předkládá svému Stavebnímu úřadu.

DSPS dokumentace potvrzuje, že stavba byla realizována podle projektu (je umístěna v prostoru a má tvar dle projektu), který byl součástí návrhu pro udělení stavebního povolení. Je to povinný doklad pro kolaudaci stavby. V případě, že se skutečné provedení stavby liší od projektu, je v této dokumentaci mapován reálný stav. 

V případě, že odchylky skutečného provedení jsou významné, je nutné požádat stavební úřad o Změnu stavby před dokončením. DSPS slouží k budoucímu spravování a užívání objektů stavby a příslušných pozemků.

Co musí obsahovat dokumentace skutečného provedení stavby?

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situační výkresy 
  • Výkresová dokumentace stavebního objektu
  • Geodetické zaměření stavby

Kdy mi stačí zjednodušená stavební dokumentace?

U menších staveb, rekonstrukcí, nebo v případě neexistence původní dokumentace stojícího objektu se využívá tzv. Pasport stavby. Tento typ dokumentace stavby lze vytvořit rychleji a je levnější než úplný projekt stavby. Pokud provedení pasportu stavby či budovy zadáte modernímu  profesionálovi, provede většinou pasport mapováním technologií LIDAR. 

Pomocí mobilního skeneru stačí projít celou stavbou a data celé budovy jsou obratem v počítači. Následné zpracování laserových bodů rychle vygeneruje objekt a z něj lze poloautomatizovaně zpracovat stavební výkresy. 

Dokumentaci skutečného provedení stavby může vyhotovit architekt, geodet, nebo specialista GIS mapování. Architekt i stavitel objektu v každém případě spolupracuje s geodetem při určování polohy budovy na základě urbanistických a stavebních předpisů.

Pasport stavby lze zobrazit v mapové aplikaci, podobně jako jiné pasport majetku.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz