Digitální model povrchu - Digital Surface Model

Domů Slovník Digitální model povrchu - Digital Surface Model

Digitální model povrchu je v detailní schématická 3D mapa povrchu území, která ukazuje všechny věci na zemském povrchu - auta, budovy, stromy a další. Při zpracování takové mapy dochází k rozložení obrázků nebo lidarového pole na jednotlivé pixely a k jeho opětovnému složení do 3D modelu. Vzhledem k tomu jde o schéma, od kterého nelze očekávat stejnou čitelnost jako u ortofotomapy!Anglicky se uvádí jako Digital Surface Model (DSM). Vytvoření této mapy probíhá většinou automatizovaně, jako první fáze výroby ortofotomapy. DSM je důležitý pro svůj 3D rozměr. Na klasické ortofotomapě se totiž objekty zobrazují ve 2D a dochází tedy ke zkreslení zejména u mostů, které se zpracováním "zploští". 

Typické využití DSM modelu odborníky lze tedy očekávat v urbanismu, plánování, nebo například při ověřování úbytku či zvětšení předmětů zachycených v mapě. Může jít například o kácení lesů, nebo přístavby a bourání objektů, stejně jako přemisťování hmoty (lomy, dopravní stavby, apod.)

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz