Územní plán v mapové aplikaci obce usnadní projednávání

Domů Novinky Územní plán v mapové aplikaci obce usnadní projednávání

Příprava změn územního plánu a jejich projednání s občany je pro obce a města velmi náročným procesem. Musí se při něm často vypořádat s řadou připomínek i námitek vlastníků pozemků. Veřejné projednávání návrhu téměř vždy prověří nervy úředníků i obyvatel. Usnadnit celý proces přitom může zobrazení návrhu územního plánu přímo nad ortofotomapou a katastrální mapou. Podnikatelé i občané se v intuitivně ovládané mapové aplikaci GisOnline.cz lépe vyznají a díky možnosti prohlížení katastru nemovitostí jednoduše identifikují vlastníky pozemků. Nemusí tak složitě na webu obce proklikávat stohy dokumentů PDF, pokoušet se orientovat v prostoru a dohledávat tu svou nemovitost.

Jak se v obci připravuje územní plán?

Příprava územního plánu zabere i menším obcím klidně několik let. Důležitou roli v ní hrají sami majitelé pozemků v katastru obce, kteří k návrhu podávají námitky a připomínky, s nimiž se pak místní samosprávy musí vypořádat. Veřejné projednávání návrhu nového územního plánu pak často bývá velmi emotivní. Na vině přitom může být z velké části také složitost podkladů, které k návrhu ÚP přísluší  – je třeba se probírat řadou dokumentů (textové, obrazové, PDF) a ty pak srovnávat s daty z katastru nemovitostí. TopGis si tedy dal za cíl při vývoji mapové aplikace GisOnline.cz hledat možnosti, jak celý proces inovovat a zjednodušit.

Kroky při přípravě územního plánu obce

  1. Rozhodnutí zastupitelstva obce o přípravě územního plánu, nebo jeho změn
  2. Zadání územního plánu (zpracování zadání; jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností; schválení zadání ÚP zastupitelstvem obce)
  3. Koncept územního plánu (zpracování konceptu; veřejné projednání; uplatnění připomínek, námitek a stanovisek; schválení pokynů pro zpracování ÚP zastupitelstvem)
  4. Návrh ÚP, nový návrh (zpracování návrhu; posouzení; veřejné projednání; uplatnění připomínek a námitek veřejnosti; stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám – celý proces může být opakovaný, pak vede k novému návrhu ÚP…)
  5. Vydání územního plánu (předložení návrhu na vydání ÚP zastupitelstvu; rozhodnutí zastupitelstva o námitkách ke konceptu i návrhu; vydání ÚP formou opatření obecné povahy)

Jak se řeší územní plán on-line?

Příprava územního plánu je vysoce odborná věc, kde se uplatní dovednosti projektanta, právníka i licitátora. Zastupitelstvo obce tak celý proces většinou svěří od začátku do konce do rukou vytrvalého odborníka. V případě územního plánu obce Rakovice jsme naší online mapovou aplikací podporovali práci Studio MAPCo jsme při on-line územním plánování udělali jinak?

Už v přípravě nového územního plánu měl projektant se starostou obce k dispozici mapovou aplikaci s vrstvou, do které mohli zaznamenávat návrhy změn, tyto sdílet a komentovat. Obě strany ušetřily stohy papírů, zamezily riziku ztráty informací a mohli kdykoliv v budoucnu kontrolovat, zda byly všechny připomínky opravdu zapracovány.

Návrh územního plánu lidé obvykle najdou na webu obce. Aby zjistili, jak změní charakter obce, musí si otevřít nejen jeho vizuální návrh, ale také textové přílohy a v nich si najít konkrétní informace. Pro běžného občana může být nesnadné se v nich vůbec zorientovat. Občanům přitom tento návrh může srozumitelnou formou přiblížit jeho přenesení do mapové aplikace Gisonline.cz – územní plán, ta obsahuje:

  • Hlavní vrstvy z mapové aplikace (letecká mapa, základní mapa, topografická mapa s vrstevnicemi), ale i panorama
  • Rovněž technické mapy (infrastruktura silnic, elektrického, plynového či vodního vedení)
  • Samozřejmě detaily parcel katastru nemovitostí z RUIAN
  • Sadu výkresů územního plánu (např. základní členění, hlavní výkres, koordinační výkres, zábory), přičemž samozřejmostí je připojení legendy, či dokumentů přímo ke každé parcele

Ukázka z územního plánu obce Rakovice. Ke konkrétní parcele lze připojit i související dokument.

Přínosy projednávání územního plánu s nahlížením on-line

Základem je zobrazení návrhu územního plánu v mapě nad katastrem nemovitostí. Každý návštěvník webu se tak může u konkrétní parcely podívat jak na detail pozemku v katastru, tak i na jeho využití v návrhu územního plánu obce. K detailu parcely je tak vždy připojena i informace o tom, co se na dané parcele smí a nesmí dělat či stavět. Díky mapové aplikaci mohou občané v návrhu ÚP také aktivně vyhledávat například podle čísla parcely , což jim běžně zveřejňované návrhy na webech obcí zpravidla neumožňují.

Pro ještě lepší orientaci v návrhu územního plánu je možné si vedle leteckého pohledu spustit i panoramatický režim. Při kliknutí do mapy se tak uživatelům zobrazí rovněž záběry z místa pořízené při mobilním mapování. Okamžitě tak pohledem do ulice vědí, kde se právě virtuálně nacházejí.

Občané Rakovic se tak v prostředí mapové aplikace Gisonline.cz mohli podívat na návrh nového územního plánu on-line. V aplikaci bylo vše na jednom místě a nebylo tak potřeba procházet další dokumenty. Plán pro ně byl díky aplikaci daleko uchopitelnější. Ať už se to týká orientace v něm, nebo podmínek, které jsou pro konkrétní plochy plánem nastaveny.

Chcete-li se s možnostmi interaktivního prohlížení územního plánu obce  seznámit detailně, neváhejte si prohlédnout instruktážní video, které měli občané Rakovic k dispozici.

Jihočeské Rakovice mají první územní plán ve 3D

Příkladem inspirujícím další místní samosprávy k přenesení územního plánu do mapové aplikace je jihočeská obec Rakovice, která v roce 2020 jako vůbec první obec v Česku projednávala územní plán i ve 3D. Projednávání obecního územního plánu v mapové aplikaci GisOnline.cz bylo pro občany dostatečné, ale složitější byly diskuze s památkáři a krajským úřadem.

Proto obec využila v procesu posuzování a projednávání detailní geografická data z roku 2019 a odbornější diskuze probíhaly nad 3D fotorealistickým modelem ve Skyline Terra Explorer. Trojrozměrný model obce a jejího okolí byl pořízen systémem šikmého snímkování. Všechny technické a územně plánovací vrstvy byly s vysokou přesností importovány a umožnily tak virtuální procházení obcí. Součástí argumentace pak bylo měření s přesností na desítky centimetrů, měření viditelnosti, či zastínění novou zástavbou. S využitím virtuální reality lze přehledněji a jednodušeji rozhodovat o budoucnosti obce.


Mám zájem o územní plán v mapové aplikaci

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz