Pasport areálu nemocnice a projekt ve 3D

Domů Novinky Pasport areálu nemocnice a projekt ve 3D

Pojďme se podívat, jak jsme v TopGis vyhotovili komplexní pasport areálu nemocnice pomocí vysokofrekvenčního mobilního skeneru v kombinaci s metodami fotogrametrie a zpracováním geografických dat. Jako výstup jsme dodali výkresovou dokumentaci skutečného provedení jednotlivých budov a 3D model objektu pro programy BIM. Pro zjednodušenou evidenci objednatel získal projekt v mapové aplikaci GisOnline.cz. Ten obsahuje nad ortofotomapou a katastrem nemovitostí například půdorysy podlaží, evidenci prostor, vizualizace, panoramatické fotografie. V GisOnline.cz lze rovněž měřit ve 3D ze šikmých snímků nebo panoramat.

3D model budovy z mračna laserových bodů, na pozadí 3D lokality ze šikmých snímků TopGis

Chybí vám také aktuální dokumentace nemovitosti? Řešením je pasport!

Nemocnice se nachází v historickém areálu menšího města. Správce nemovitosti měl k dispozici jen historickou dílčí stavební dokumentaci. Stavební změny v průběhu let v ní nebyly zaznamenávány. Objednatel požadoval projekt skutečného provedení stavby. Řešením tedy byl aktuální pasport areálu nemocnice. Nad ním bude možné projektovat rekonstrukci vybraných objektů.

Od mračna bodů ze skeneru k 3D dokumentaci objektů

Snímání bylo provedeno vysokofrekvenčním 3D skenerem. Programové zpracování bylo realizováno pomocí Bentley Microstation,  TerraModeller a TerraScan a bylo vizualizováno do 3D ve Skyline.

V poslední etapě jsme provedli měření a vektorizaci přípojek technických sítí k jednotlivým budovám (vodovod, kanalizace, plyn, optické kabely, elektrické kabely). Skutečný průběh sítí byl ověřen, zaznamenán do pasportu areálu a objednatel jej získal v editovatelném formátu DGN.

Pasport nemocnice – půdorysy a mračno bodů na pozadí 3D z leteckých snímků (Skyline)

Zobrazení s atributy v geoportálu GisOnline.cz

V jednoduchém prostředí webové mapové aplikace přístupné odkudkoliv získáte dostatečný přehled o dispozici areálu, ale i jeho okolí. Půdorysy podlaží, databázi informací k místnostem, možnost editace, připojení fotografií či dokumentů. Dále můžete například kreslit či ukládat poznámky ve zvláštní vrstvě a připravit tak zadání projektantům pro plánované úpravy budov. U rozsáhlejších areálů je výhodou využití geoportálu možnost prohlížení lokality nad katastrální mapou, dle potřeb i včetně údajů o objektech či vlastnících z RUIAN.

Geoportál GisOnline.cz má také široké možnosti vyhledávání, exportů, či tiskových výstupů. Pokud chcete zaznamenávat udržitelné množství informací ve 2D a mít přehled ve 3D, tak nepotřebujete složité a nákladné softwary. Mapová aplikace GisOnline.cz vám poskytne podobný komfort správy nemovitosti s bezpečným uložením všech dat v datovém centru TopGis.

Pasport nemocnice – v mapové aplikaci GisOnline.cz

Chci si prohlédnout vzorovou mapovou aplikaci obce v GisOnline.cz. Chci si prohlédnout chytré mapy s katastrem nemovitostí v GisOnline.cz.

Práce s BIM verzí pasportu objektů

Výsledný pasport pro pokročilé použití byl zpracován ve formátu BIM a je možné jej využít pro projektování budoucí rekonstrukce. BIM (Building  Information Modeling) je unifikovaný informační model budovy, kde lze ve 3D získat informace o objektu, jeho komponentech. BIM umožňuje rovněž objekty tvořit a spravovat, včetně evidence postupných změn a jejich příčin.

Pasport areálu nemocnice – data pro práci v BIM (např. Revit, BIMx, BIM Point)

Výsledky zpracování pasportu TopGis:

  • Skenování a snímkování proběhlo v plném provozu a extrémně rychle
  • Objekt byl snímaný včetně interiérového vybavení, které bylo „vyčištěno“ při zpracování
  • Vysoká přesnost, kontrola správnosti pomocí hustého mračna bodů, odpadá doměřování

Výhody skenování objektů:

  • Rychlá práce v lokalitě
  • Dosažení geodetické polohové přesnosti vlícováním
  • Detailní zpracování geometrie budovy a projektové dokumentace
  • Vzdálená identifikace materiálů, přesných rozměrů prvků, spojů, atd.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.

Rádi se Vám budeme věnovat!

Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz