Pasport areálu nemocnice a projekt ve 3D

Domů Novinky Pasport areálu nemocnice a projekt ve 3D

Pojďme se podívat, jak jsme v TopGis vyhotovili komplexní pasport areálu nemocnice pomocí vysokofrekvenčního mobilního skeneru v kombinaci s metodami fotogrametrie a zpracováním geografických dat. Jako výstup jsme dodali výkresovou dokumentaci skutečného provedení jednotlivých budov a 3D model objektu pro programy BIM. Pro zjednodušenou evidenci objednatel získal projekt v mapové aplikaci GisOnline.cz. Ten obsahuje nad ortofotomapou a katastrem nemovitostí například půdorysy podlaží, evidenci prostor, vizualizace, panoramatické fotografie. V GisOnline.cz lze rovněž měřit ve 3D ze šikmých snímků nebo panoramat.

3D model budovy z mračna laserových bodů, na pozadí 3D lokality ze šikmých snímků TopGis

3D model budovy z mračna laserových bodů, na pozadí 3D lokality ze šikmých snímků TopGis

Chybí vám také aktuální dokumentace nemovitosti? Řešením je pasport!

Nemocnice se nachází v historickém areálu menšího města. Správce nemovitosti měl k dispozici jen historickou dílčí stavební dokumentaci. Stavební změny v průběhu let v ní nebyly zaznamenávány. Objednatel požadoval projekt skutečného provedení stavby. Řešením tedy byl aktuální pasport areálu nemocnice. Nad ním bude možné projektovat rekonstrukci vybraných objektů.

Od mračna bodů ze skeneru k 3D dokumentaci objektů

Snímání bylo provedeno vysokofrekvenčním 3D skenerem. Programové zpracování bylo realizováno pomocí Bentley Microstation,  TerraModeller a TerraScan a bylo vizualizováno do 3D ve Skyline.

V poslední etapě jsme provedli měření a vektorizaci přípojek technických sítí k jednotlivým budovám (vodovod, kanalizace, plyn, optické kabely, elektrické kabely). Skutečný průběh sítí byl ověřen, zaznamenán do pasportu areálu a objednatel jej získal v editovatelném formátu DGN.

Pasport nemocnice – půdorysy a mračno bodů na pozadí 3D z leteckých snímků (Skyline)

Pasport nemocnice – půdorysy a mračno bodů na pozadí 3D z leteckých snímků (Skyline)

Zobrazení s atributy v geoportálu GisOnline.cz

V jednoduchém prostředí webové mapové aplikace přístupné odkudkoliv získáte dostatečný přehled o dispozici areálu, ale i jeho okolí. Půdorysy podlaží, databázi informací k místnostem, možnost editace, připojení fotografií či dokumentů. Dále můžete například kreslit či ukládat poznámky ve zvláštní vrstvě a připravit tak zadání projektantům pro plánované úpravy budov. U rozsáhlejších areálů je výhodou využití geoportálu možnost prohlížení lokality nad katastrální mapou, dle potřeb i včetně údajů o objektech či vlastnících z RUIAN.

Geoportál GisOnline.cz má také široké možnosti vyhledávání, exportů, či tiskových výstupů. Pokud chcete zaznamenávat udržitelné množství informací ve 2D a mít přehled ve 3D, tak nepotřebujete složité a nákladné softwary. Mapová aplikace GisOnline.cz vám poskytne podobný komfort správy nemovitosti s bezpečným uložením všech dat v datovém centru TopGis.

Pasport nemocnice – v mapové aplikaci GisOnline.cz

Pasport nemocnice – v mapové aplikaci GisOnline.cz

Chci si prohlédnout vzorovou mapovou aplikaci obce v GisOnline.cz. Chci si prohlédnout chytré mapy s katastrem nemovitostí v GisOnline.cz.

Práce s BIM verzí pasportu objektů

Výsledný pasport pro pokročilé použití byl zpracován ve formátu BIM a je možné jej využít pro projektování budoucí rekonstrukce. BIM (Building  Information Modeling) je unifikovaný informační model budovy, kde lze ve 3D získat informace o objektu, jeho komponentech. BIM umožňuje rovněž objekty tvořit a spravovat, včetně evidence postupných změn a jejich příčin.

Pasport areálu nemocnice – data pro práci v BIM (např. Revit, BIMx, BIM Point)

Pasport areálu nemocnice – data pro práci v BIM (např. Revit, BIMx, BIM Point)

Výsledky zpracování pasportu TopGis:

  • Skenování a snímkování proběhlo v plném provozu a extrémně rychle
  • Objekt byl snímaný včetně interiérového vybavení, které bylo „vyčištěno“ při zpracování
  • Vysoká přesnost, kontrola správnosti pomocí hustého mračna bodů, odpadá doměřování

Výhody skenování objektů:

  • Rychlá práce v lokalitě
  • Dosažení geodetické polohové přesnosti vlícováním
  • Detailní zpracování geometrie budovy a projektové dokumentace
  • Vzdálená identifikace materiálů, přesných rozměrů prvků, spojů, atd.

Mám zájem o pasport 3D

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz