Analýza leteckých snímků městům poradí, kam umístit fotovoltaiku

Domů Novinky Analýza leteckých snímků městům poradí, kam umístit fotovoltaiku

Města a obce, ale i velké firmy, stále častěji řeší možnosti získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nejčastějším řešením přitom bývá umístění fotovoltaických panelů na střechy budov v majetku místních samospráv. Zda se instalace FVE panelů na střechy vyplatí, obcím řekne analýza oslunění. Ta se provádí z posledních leteckých snímků a bez nutnosti na samotné střechy fyzicky vylézt.

Letecké snímky, model terénu a výpočet oslunění

Jako základ pro analýzu slouží letecké snímky, které pravidelně pořizuje společnost TopGis za pomoci vlastních letadel a velkoformátových kamer . Z kolmých leteckých měřických snímků následně vzniká pomocí softwarového výpočtu autokorelovaný model terénu. Na tomto modelu se pak provádí výpočet oslunění jednotlivých střešních ploch.

Město (či jiný zákazník) následně do rukou dostane ortofotomapu s barevně rozlišenými místy, podle toho, kolik slunečního záření na ně dopadá. V rámci plánování ekologicky udržitelných řešení se pak mohou rozhodnout, u kterých ploch si nechají zpracovat detailní výpočet.

Při práci s leteckými snímky potřebné kvality lze s pomocí brýlí pro rozšířenou realitu vytvořit velmi podrobný 3D model střech, či budov. V takovém případě je výkres s přesností na centimetry a výpočet oslunění připravený přímo pro projektanty fotovoltaických elektráren.

Detailní analýza oslunění areálu ČVUT FBMI v Kladně

Velká mapa oslunění propojená na data z katastru nemovitostí uživateli řekne, zda je daná střecha vůbec vhodná pro instalaci fotovoltaiky. Detailní výpočet u konkrétně vybrané plochy ukáže i to, kolik kWh elektrické energie ročně na ní lze vyrobit. Připojená data katastru nemovitostí označí majitele budovy, potažmo střechy.

Analýza oslunění v Brně či Kladně

Analýzu oslunění střech  si nechalo zpracovat například město Brno. Mapa osvitu  je součástí snahy města o využití většího množství energie z obnovitelných zdrojů. K tomu se Brno zavázalo ve schválené Územní energetické koncepci a také v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Brno tak do rukou dostalo mapu celého města , na níž jsou u jednotlivých budov barevně vyznačeny plochy, podle toho, kolik světla na ně v průběhu dne dopadá. Magistrát bude na možnostech využít střechy v majetku města k instalaci solárních systémů dále pracovat. Analýzu oslunění zároveň prostřednictvím webu brno.cz/mapa-osvitu poskytl i obyvatelům města, kteří tak mohou na jejím základě zvážit, zda vlastní střechu nevyužít také.

Ukázka z mapy slunečního osvitu města Brna

Podobně jako Brno si analýzu oslunění střech nechalo připravit v nedávné době i město Kladno. Hned u několika budov – například v areálech Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, zimního stadionu či domova pro seniory a mateřské školy – si nechalo zpracovat detailní analýzu, která městu dává přesné informace o případné výrobě elektrické energie ze slunce .

Analýza oslunění ušetří peníze, FVE omezí rizika

Že má analýza oslunění praktické využití, dokazují i sami její autoři. TopGis totiž sídlí v moderní budově Inovačního centra SVATOPETRSKÁ v Brně, která má na střeše a jižní fasádě celkem 257 fotovoltaických panelů na ploše 425 m2 . Celkové množství fotovoltaické energie, kterou solární elektrárna na domě za rok vyrobí, je 76 MWh . Během slunečních dnů v letní sezóně dokonce fotovoltaika na budově  vyrobí více energie, než sama spotřebuje. Přebytečnou energii pak využijí další budovy v areálu, nebo třeba i nabíječky pro elektroauta.

Elektrickou energii vyrobenou ze slunce na Svatopetrské spotřebuje ke svému provozu budova Inovačního centra o celkové podlahové ploše 6 500 metrů čtverečních. Největším spotřebitelem je přitom samotný mapový specialista TopGis. Jeho datové centrum pro výpočty a publikaci map ČR je v provozu nonstop a spolu s výkonnými PC stanicemi spotřebuje 7 až 8 MWh elektřiny měsíčně.

Fotovoltaická elektrárna na střeše a jižní fasádě v Brně, Inovační centrum SVATOPETRSKA

Stovky klientů TopGis po celé České republice jsou tak obsluhovány s pomocí ekologicky čisté energie  a všichni společně tak přispívají ke snížení uhlíkové stopy. TopGis navíc při svém podnikání nemusí kalkulovat s rizikem růstu ceny elektrické energie.

Pokud chcete pro vaše město zajistit stejně kvalitní podklady jako mají města zmíněná v tomto příspěvku, neváhejte nás poptat ihned. Výhodou řešení od TopGis je, že není nutné kvůli analýze provádět aktuální letecké snímkování. Analýzu oslunění střech vám klidně můžeme vyhotovit z minulých dat plošného snímkování ČR.

Mám zájem o analýzu oslunění

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz