Boj proti změnám klimatu: Adaptační strategie měst pomáhají najít řešení

Domů Novinky Boj proti změnám klimatu: Adaptační strategie měst pomáhají najít řešení

Změna klimatu je v současnosti často řešené téma. S touto změnou je nutné se vypořádat nejen na globální úrovni, ale i na úrovni místní. V Česku přibývá měst, které si uvědomují nutnost reakce a často si nechávají zpracovat takzvanou adaptační strategii. Cílem této strategie je poukázat na nejzranitelnější místa a navrhnout řešení, která zmírňují škody.

Základem je kvalitní GIS analýza

Základním stavebním kamenem adaptační strategie je posouzení stávajícího stavu území a určení jeho nejproblematičtějších míst. Pro tyto účely se využívají zejména data získaná z z leteckých snímků včetně záběrů z termokamer.


Termosnímkování odhalí problémy města

Letecké snímkování pomocí termokamery umožňuje detailně popsat rizika spojená s vodními ekosystémy, které jsou extrémně zranitelné. S pomocí termo snímkování lze například odhalit místa, která vykazují teplotní anomálie a může jít o potenciálně nebezpečný přítok - třeba znečištěná voda z fabriky. V rámci přípravy analýzy rizik pak mohou být takto odhalená místa pečlivě prověřena. Data mohou být zajištěna leteckým snímkováním, nebo pro potřeby hrubších analýz je můžeme zajistit i ze satelitů.

Vedle vodních ekosystémů jsou mezi nejzranitelnějšími místy ve městech průmyslové zóny nebo centra. Obecně se jedná o místa s s minimem modro-zelené infrastruktury a vysokým množstvím nepropustných povrchů. Negativně se vykreslí i sídliště, kde nedostatek zeleně a nezvládnuté hospodaření s dešťovou vodou ohrožují vlny vedra zdraví malých dětí a seniorů.

V zimě lze pak díky snímkům termokamer odhalit zbytečné tepelné úniky. Takovou analýzu si v minulosti nechalo udělat například město Kladno. Letadlo z výšky 800 metrů nasnímalo více než tři tisíce leteckých snímků pokrývajících území města o rozloze 44 kilometrů čtverečních. Výsledkem je mapa města, která ukazuje úniky tepla z budov a dopravní a technické infrastruktury. Kladno bude moci do budoucna lépe naplánovat energeticky šetrná a přínosná opatření ve městě.

Dalším nástrojem analýzy je i 3D digitální model terénu. Ty představují zjednodušené zobrazení složitého reálného povrchu. 

Strategie městům pomůže realizovat změny

Vedle analýzy rizik jsou nedílnou součástí strategie také adaptační opatření. Jde o soubor činností vytvořených každé obci a městu na míru, které zmírňují dopady změny klimatu na daném území. Byť je soubor opatření pro každé sídlo unikátní, lze sledovat opakující se trendy. Často jde o transformaci uličního profilu, sázení zeleně, hospodaření s dešťovou vodou, ale také o osvětové činnosti, které mají potenciál postupně ukazovat široké veřejnosti charakter a pozitivní dopady drobných změn v každodenním chování. 

Analýza se na úrovni řízení měst dostává do témat udržitelného plánování rozvoje a revitalizace konkrétních lokalit, ale i do konkrétních změn v procesech rozhodování o území. Správa města pak diskutujeme podrobně jak zajistit, aby se nám ve městech žilo lépe i za měnících se klimatických podmínek.

Před rokem 2020 bylo zpracování adaptační strategie spíše výjimečnou záležitostí. Měst, které si tuto analýzu nechávají vypracovat ale díky zhoršující se klimatické situaci neustále přibývá. Pozitivnímu trendu nahrává i možnost získat pro města část financí prostřednictvím tuzemských dotačních programů či z Norských fondů.

Více informací o Norských fondech zde.


Potřebujete GIS analýzu pro adaptační strategii

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz