Zpracování leteckých snímků

Domů Slovník Zpracování leteckých snímků

Zpracování leteckých snímků pro výrobu map je důležitý proces, který vyžaduje specifické znalosti a technologie. Zde je obecný postup, který se často používá při zpracování leteckých snímků pro výrobu map: Snímání leteckých fotografií: 

  • Nejprve se provede letecké snímání, kde se používají specializované letecké kamery nebo drony s vysoce kvalitními snímacími zařízeními. Snímky jsou pořizovány s přesnými geografickými informacemi, obvykle pomocí systému GPS.
  • Georeferencování: Snímky se musí georeferencovat, což znamená, že se přiřadí ke konkrétním geografickým souřadnicím. To se obvykle provádí pomocí známých bodů na snímcích a jejich přesného geografického umístění. Georeferencování umožňuje přesné zakotvení snímků v prostoru.
  • Odstranění zkreslení a korekce: Snímky leteckých fotografií mohou obsahovat různé druhy zkreslení, například perspektivní zkreslení, radiální zkreslení nebo zkreslení terénu. Tyto zkreslení je třeba odstranit pomocí specializovaných softwarových nástrojů a technik, aby byla dosažena co největší přesnost.
  • Digitální zpracování obrazu: Po odstranění zkreslení se provádí digitální zpracování snímků. To může zahrnovat úpravu kontrastu a jasu, filtraci šumu, vyhlazování hran, detekci objektů a další operace, které zlepšují kvalitu snímků a vytvářejí lepší výsledné mapy.
  • Fotogrammetrie: Fotogrammetrie je proces, který se používá k měření rozměrů a tvarů objektů na základě jejich obrazů. V případě zpracování leteckých snímků se fotogrammetrie často využívá k vytvoření digitálního modelu terénu (DTM) nebo digitálního modelu povrchu (DSM). Tyto modely poskytují informace o výškovém reliéfu a topografii oblasti.
  • Vytváření map: Na základě digitálního modelu terénu a dalších dat získaných z leteckých snímků se vytvářejí samotné mapy. To může zahrnovat vytváření vrstevnic, barevného značení, popisů objektů, geografických symbolů a dalších relevantních informací.
  • Validace a kontrola kvality: Po vytvoření map je důležité provést validaci a kontrolu kvality. To zahrnuje srovnání výsledků s referenčními daty, kontrolu přesnosti měření a zajištění, že mapy odpovídají požadavkům a standardům daného projektu.

Je třeba si uvědomit, že zpracování leteckých snímků pro výrobu map je komplexní proces, který vyžaduje odborné znalosti a specializovaný software. 

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz