ZABAGED

Domů Slovník ZABAGED

ZABAGED je základní databáze geografických dat v České republice . Jde o digitální topografický model, který je odvozený ze základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK.

Digitální databázi ZABAGED vytváří, udržuje a garantuje zeměměřický úřad. ZABAGED obsahuje téměř 120 typů objektů a přes 350 různých objektů. Ty jsou vedeny v 60-ti vektorových vrstvách členěných do těchto osmi tříd:

 • Geodetické body
 • Komunikace
 • Rozvodné sítě a produktovody
 • Sídla, hospodářské a kulturní objekty
 • Terénní reliéf
 • Územní jednotky
 • Vegetace a povrchy
 • Vodstvo

Data pro ZABAGED jsou sbírána od roku 1995; intenzivněji od roku 2001 kdy došlo k první aktualizaci do většímu doplnění dat intravilánu obcí. Státní dílo ZABAGED nemusí být v některých místech nejpřesnější a nejkomplexnější, ale je k dispozici komukoliv v ČR. 

Zajímavým zdrojem geoinformací je komerčně vytvářená datová sada celé ČR od TopGis. Tu lze zakoupit jako data, nebo některé služby jsou poskytovány také pomocí webové mapové aplikace GisOnline.cz.

Jaké jsou typické zdroje pro aktualizací ZABAGED?

Používají se výstupy leteckého snímkování, výstupy z databází, či výstupy různých detailních  zkoumání. Například:

 • Pro geometrii většiny objektů – Letecké měřické snímky
 • Pro administrativní hranice či budovy v digitální katastrální mapě – Katastr nemovitostí
 • Pro atributy či identifikátory, chráněná území, apod – Externí správci dat
 • Pro seznamy obecních úřadů, pošt, škol – Internetové seznamy
 • Pro zbylé atributy a geometrie nezjistitelná ze snímků – Detailní terénní šetření

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz