Územní působnost správce TI

Domů Slovník Územní působnost správce TI

Digitální technická mapa obsahuje informace o technické a dopravní infrastruktuře (TDI) spolu s topografickými údaji. Pro situace, kdy nemůže být infrastruktura přesně zaměřena nebo z bezpečnostních důvodů zveřejněna, se využívá koncept "územní působnosti". Tento mechanismus umožňuje subjektům být upozorněny a zapojeny do procesů ohledně stavebních záměrů na relevantním území.

Pro správné a účinné využívání Digitální technické mapy (DTM) je nezbytné, aby správci technické infrastruktury (TI) úzce spolupracovali a sdíleli informace o své územní působnosti. Tento proces zahrnuje posuzování stavebních záměrů s ohledem na existující TI a zajišťuje, že žádná stavební aktivita neohrozí infrastrukturu. Správci musí svou územní působnost oznámit do systému IS DMVS, čímž se zvyšuje ochrana a správa TI a minimalizují se rizika spojená se stavebními projekty.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz