ÚOZI (Úředně Oprávněný Zeměměřický Inženýr)

Domů Slovník ÚOZI (Úředně Oprávněný Zeměměřický Inženýr)

Úředně Oprávněný Zeměměřický Inženýr (ÚOZI) byl odborník v oblasti zeměměřictví, který před rokem 2023 získal speciální úřední oprávnění od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Toto oprávnění mu umožňuje vykonávat zeměměřické činnosti s geodetickou přesností na území České republiky. Jinými slovy ,tento odborník má kulaté razítko a je oprávněn podepisovat geometrické plánu a další zeměměřické dokumenty.

Od roku 2023 stejná oprávnění má a stejné činnosti vykonává AZI = autorizovaný zeměměřický inženýr.

V důsledku legislativních změn souvisejících s novým stavebním zákonem došlo ke změně udělování těchto oprávnění od 1.7.2023 z ČUZK na nově vzniklou Českou komoru zeměměřičů.

Změny v oblasti ÚOZI

Dne 8. 3. 2023 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zeměměřického zákona, která mimo jiné ruší udělování úředních oprávnění pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) a zřizuje Českou komoru zeměměřičů. Od 30. 6. 2023 Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nebude udělovat úřední oprávnění pro ÚOZI a nebude pořádat zkoušky odborné způsobilosti.

Přechod na Českou komoru zeměměřičů: ČÚZK předá nově vzniklé České komoře seznam stávajících ÚOZI ke dni 30. 6. 2023. ÚOZI uvedení v tomto seznamu se pak ze zákona budou považovat za tzv. autorizované zeměměřické inženýry s povinnostmi z toho plynoucími. Udělování autorizace, které je obdobou dosavadního udělování úředního oprávnění ČÚZK, bude od 1. 7. 2023 náležet České komoře zeměměřičů.

Datové schránky pro ÚOZI: V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb. bude Digitální a informační agentura (DIA) po 1. 1. 2024 zřizovat autorizovaným zeměměřickým inženýrům datové schránky. ČÚZK po 1. 1. 2024 v součinnosti s Českou komoru zeměměřičů předá DIA seznam ÚOZI platný k 1. 7. 2023 a DIA na základě tohoto seznamu vytvoří ÚOZI, resp. nově již autorizovaným zeměměřickým inženýrům, datovou schránku.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz