Tachymetrie

Domů Slovník Tachymetrie

Tachymetrie je geodetická metoda využívaná pro měření vzdáleností, úhlů a nadmořských výšek s vysokou přesností a efektivitou. Tato metoda je často používána v geodezii, stavebnictví, inženýrství a dalších oblastech, kde je nezbytné získávat přesné geodetické údaje o pozici a topografii terénu.

Zde jsou klíčové prvky tachymetrie:

  • Měření úhlů: Tachymetrie umožňuje měřit horizontální a vertikální úhly mezi geodetickými body. Toto měření je důležité pro určení směru a orientace bodů v terénu.
  • Měření vzdáleností: Tachymetrie umožňuje měřit vzdálenosti mezi geodetickými body s vysokou přesností. To se obvykle provádí pomocí elektronického zařízení, které vysílá a přijímá laserové nebo elektromagnetické signály
  • Měření nadmořských výšek: Tachymetry jsou také schopny měřit nadmořské výšky bodů v terénu. Toto je důležité pro vytváření digitálního modelu terénu a určení výškových rozdílů.
  • Rychlost a efektivita: Tachymetrie je známá svou rychlostí a efektivitou. Geodetické měření může být provedeno relativně rychle a s minimálním počtem potřebných pozorování.
  • Použití v kombinaci s GPS: V některých aplikacích se tachymetrie kombinuje s GPS (Global Positioning Systém) pro získání komplexních geodetických dat. Tato kombinace umožňuje přesné měření vzdáleností a úhlů ve spojení s globálním pozicionováním.

Tachymetrie nachází uplatnění v různých oblastech, včetně stavebnictví pro určení polohy a výškových rozdílů stavebních prvků, v geodetii pro zakládání geodetických bodů a mapování terénu, v archeologii pro dokumentaci historických nalezišť a v řadě dalších průmyslových a technických aplikací. Díky své schopnosti poskytovat přesné geodetické údaje má tachymetrie klíčový význam ve výstavbě a geodezii.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz