Přesnost geodetického měření

Domů Slovník Přesnost geodetického měření

Přesnost geodetického měření je klíčovým faktorem ovlivňujícím kvalitu samotného měření. Tato přesnost je vyjádřena předepsanou hodnotou směrodatné odchylky, která udává maximální povolenou odchylku měření konkrétní geometrické veličiny, jako jsou délky, úhly, poloha vyjádřená pravoúhlými souřadnicemi nebo výška. Skutečná dosažená odchylka měření je dalším důležitým ukazatelem přesnosti měření, který určuje, jak přesně se skutečná hodnota měřené veličiny shoduje s očekávanou hodnotou.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz