Pozemkový katastr

Domů Slovník Pozemkový katastr

Pozemkový katastr představuje evidenci pozemků, která byla v platnosti během období první republiky až do roku 1951. 

Tato evidence zahrnuje geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v rámci Československé republiky a byla prováděna podle zákona č. 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedení, a také vládního nařízení č. 64/1930. 

Vlastnická a další věcná práva k evidovaným pozemkům byla zaznamenávána v pozemkových knihách, které byly vedeny u knihovních soudů.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz