Parcela

Domů Slovník Parcela

Parcela je definovaný územní pozemek, část pozemku nebo pozemek s určitými hranicemi a právy vlastnictví. Obvykle se jedná o pozemek, který má specifické vlastnické právo a je oddělen od okolního území určeného pro jiné účely. Parcely jsou důležité pro vedení katastru nemovitostí a pozemkových knih a hrají klíčovou roli při správě pozemků, jejich využití a pro vedení evidencí vlastnictví nebo pro získaní informace o pozemku.

Každá parcela má obvykle své jedinečné identifikační číslo nebo parcelní číslo, které slouží k identifikaci a evidenci v katastru nemovitostí. Toto číslo umožňuje přesně určit, který pozemek je vlastněn kým a k jakým účelům je používán. Parcely se často využívají při urbanistickém plánování, stavebních povoleních, zdanění nemovitostí a při řešení právních otázek týkajících se pozemků.

Parcely mohou být různého typu a velikosti, a mohou sloužit různým účelům, včetně rezidenčního bydlení, průmyslového využití, zemědělství, komerčního provozu a dalších. Vlastník parcely má právo tuto parcelu vlastnit, používat a disponovat s ní podle místních zákonů a předpisů, které se týkají vlastnictví a využití pozemků.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz