NIR snímky - blízké infračervené snímky

Domů Slovník NIR snímky - blízké infračervené snímky

NIR snímky (blízké infračervené snímky) využívají světlo v blízké infračervené oblasti spektra, které je neviditelné lidskému oku, pro získání obrazů Země. Tyto snímky mohou odhalit informace nedostupné ve viditelném spektru, jako je zdraví vegetace, vlhkost půdy, nebo změny v krajinném pokryvu. NIR snímky jsou široce využívány v zemědělství, lesnictví, geologii, hydrologii a dalších oborech pro sledování a analýzu environmentálních a ekologických podmínek.

Rozdíl mezi NIR a CIR

NIR (Near infrared) je jedna výseč spektrálního pásma v blízké infračervené oblasti. Je zde zvýšená odrazivost chlorofilu, tak co je zelená vegetace, se projevuje velkým jasem v obrazu. Je to jednopásmový rastr.

CIR (Color infrared) je barevná syntéza tří spektrálních pásem, kde místo RGB (červená, modrá zelená – jako je na ortofotomapě) se NIR vloží místo červené. Co má hodně chlorofilu je pak v ortofotomapě červené. Je to třípásmový rastr. 

Červená oblast - zdravé stromy, šedá oblast (modré tečky) - suché stromy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz