List vlastnictví

Domů Slovník List vlastnictví

List vlastnictví slouží k evidenci vlastnictví a podobných práv k nemovitostem v katastru nemovitostí. Dříve se k tomuto účelu využívaly pozemkové knihy v pozemkovém katastru, které byly spravovány nezávislými knihovními soudy jako součást parlamentní demokracie. 

Nicméně v současnosti se zápisy do Listů vlastnictví provádějí katastrálními úřady, které jsou orgány státní správy a zároveň  jsou odpovědné za správu katastru nemovitostí. Tyto úřady samostatně rozhodují ve správním řízení o zápisech a výmazu práv ve vybraných případech. Hlavním rozdílem oproti pozemkovým knihám je změna v procesu zápisu a odpovědného orgánu, který má pravomoc provádět tyto evidenční úkony.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz