Landuse

Domů Slovník Landuse

(česky půdní pokryv nebo využití půdy) se v geografii a urbanismu odnosi na způsob, jakým je půda na určitém území využívána a jaké aktivity na ní probíhají. Zahrnuje různé typy lidských činností, které se odehrávají na konkrétních pozemcích nebo v různých oblastech. Landuse se zaměřuje na způsob, jakým jsou plochy v krajině rozděleny a využívány.

Typy landuse mohou zahrnovat:

  • Zemědělství: Zemědělství je jedním z hlavních typů využití půdy a zahrnuje různé formy zemědělského hospodaření, jako je pěstování plodin, chov hospodářských zvířat a lesnictví.
  • Zástavba: Zástavba se týká oblastí, které jsou využívány pro bydlení, komerční nebo průmyslové účely. Zahrnuje obytné budovy, kanceláře, obchody, průmyslové objekty a další infrastrukturu.
  • Rekreační a volnočasové aktivity: Tento typ landuse se zaměřuje na oblasti, které jsou využívány pro rekreační aktivity, jako jsou parky, sportovní areály, turistické oblasti, pláže, lesní a vodní oblasti pro rekreaci.
  • Přírodní rezervace a ochrana přírody: Tento typ landuse zahrnuje oblasti chráněné pro ochranu přírody a biodiverzity, včetně národních parků, přírodních rezervací, chráněných krajinných oblastí a ekologických koridorů.
  • Dopravní infrastruktura: Tento typ landuse se týká oblastí, které jsou vyhrazeny pro dopravní infrastrukturu, jako jsou silnice, železnice, letiště a přístavy.
  • Průmyslová zóna: Průmyslová zóna je oblast využívaná pro průmyslové aktivity, jako je výroba, skladování, distribuce a logistika.
  • Zelené plochy: Zelené plochy zahrnují veřejné parky, zahrady, lesy a jiné vegetační plochy, které slouží pro rekreační účely a zlepšují kvalitu životního prostředí.

Správné plánování a řízení landuse je důležité pro udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí a optimalizaci využití dostupné půdy. Analyza landuse poskytuje důležité informace pro urbanisty, plánování městského prostoru, správu přírodních zdrojů a ochranu biodiverzity


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz