Kolaudační rozhodnutí

Domů Slovník Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí je administrativním rozhodnutím vydaným stavebním úřadem na základě stavebního zákona a správního řádu. Tímto rozhodnutím se potvrzuje legální existence stavby a způsob jejího využití v souladu se stavebním povolením na žádost stavebníka. Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí jsou také povinné, pokud dochází ke změně způsobu využití již dříve kolaudované stavby.

Proces udělení kolaudačního rozhodnutí obvykle zahrnuje několik kroků:

  1. Dokončení stavby: Nejprve musí být samotná stavba fyzicky dokončena a musí odpovídat tomu, co bylo schváleno ve stavebním povolení.
  2. Žádost o kolaudaci: Stavebník nebo jeho zástupce (například architekt, projektant) podá žádost o udělení kolaudačního rozhodnutí na příslušný stavební úřad. Tato žádost by měla obsahovat potřebné informace o stavbě a dokončení.
  3. Kontrola a prohlídka: Stavební úřad provede kontrolu stavby a prověří, zda byla provedena podle schváleného projektu a v souladu se stavebními předpisy. Může být vyžadována fyzická prohlídka stavby úředníkem.
  4. Posouzení dokumentace: Kromě fyzické prohlídky může být vyžadována i kontrola stavební dokumentace, včetně všech technických výkresů a zpráv, které souvisí se stavbou.
  5. Vydání kolaudačního rozhodnutí: Pokud stavba splňuje všechny požadavky stavebních předpisů a je dokončena podle schváleného projektu, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí. To formálně potvrzuje, že stavba je kolaudována a může být užívána.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz