Hranice mapy

Domů Slovník Hranice mapy

Hranice mapy jsou okrajové čáry, které ohraničují oblast, kterou mapa zobrazuje. Tyto čáry jsou určeny k ukončení zobrazení mapových dat a definují, kde začíná a končí daná geografická oblast na mapě. Hranice mapy jsou důležité, protože nám umožňují pochopit, kde je mapa omezena a jaká část Země je zahrnuta v mapovém zobrazení.

Zobrazení hranice kraju na chytremapy.cz

Existují různé typy hranic mapy:

  • Geografické hranice: Geografické hranice mapy jsou určeny na základě zeměpisných souřadnic a zahrnují šířku a délku mapované oblasti. Tyto hranice mohou být obdélníkové, čtvercové nebo jiného tvaru, a závisí na geografickém rozsahu, který má mapa zobrazit.
  • Administrativní hranice: Administrativní hranice jsou čáry, které oddělují jednotlivé administrativní jednotky, jako jsou státy, regiony, kraje nebo okresy. Tyto hranice jsou důležité pro politické a správní účely a ukazují, jak jsou územní jednotky uspořádány v rámci dané mapy.
  • Přirozené hranice: Přirozené hranice jsou hranice, které jsou vytvořeny přírodními prvky, jako jsou řeky, hory, moře a jezera. Tyto prvky mohou sloužit jako přirozené hranice mezi různými geografickými oblastmi na mapě.
  • Umělé hranice: Umělé hranice jsou vytvořeny lidskými zásahy, jako jsou lidské stavby, silnice, železnice nebo politické hranice, které neodrážejí žádné přírodní prvky. Tyto hranice jsou často vytvářeny pro administrativní nebo politické účely.

Hranice mapy jsou obvykle označeny nebo zvýrazněny tenčími nebo odlišně zbarvenými čarami než samotné geografické prvky na mapě. Tímto způsobem jsou snadno rozeznatelné a pomáhají nám pochopit, kde začíná a končí konkrétní oblast zobrazená na mapě.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz