Geometrický plán

Domů Slovník Geometrický plán

Geometrický plán má za úkol udržovat a aktualizovat katastr nemovitostí v jejich aktuálním stavu. Slouží jako technický podklad pro rozhodnutí týkající se právních vztahů k nemovitostem, pro vydání kolaudačního rozhodnutí pro budovy zahrnuté v katastru nemovitostí, pro změny hranic katastrálních území a obcí, a také pro změny vymezení druhů pozemků. 

Geometrický plán spolu s právními dokumenty a měřickou dokumentací (výsledky geodetických měření) slouží jako technický podklad pro provedení změn v katastru nemovitostí. 

Geometrický plán může obsahovat různé prvky, jako jsou:

  1. Rozměry: Plán může zahrnovat rozměry budov, pozemků, ulic, chodníků a dalších objektů
  2. Pozice objektů: Ukazuje, kde se nacházejí různé objekty v daném prostoru, například budovy, stromy, ploty, lampy apod.
  3. Terén: Může zahrnovat informace o reliéfu, terénních změnách, sklonu pozemku a podobně.
  4. Infrastruktura: Geometrický plán může obsahovat informace o inženýrské infrastruktuře, jako jsou vodovodní a kanalizační sítě, elektřina, plyn, komunikace a další.
  5. Parcelace: V případě pozemků může plán zahrnovat parcelní čísla, hranice a vlastnické informace.
  6. Měřítko: Geometrické plány jsou obvykle vytvořeny v určeném měřítku, aby umožnily přesné měření a analýzu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz