Geografické prvky mapy

Domů Slovník Geografické prvky mapy

Zeměpisné prvky na mapě jsou různé fyzické a umělé prvky, které jsou zobrazeny a popsány na mapě. Tyto prvky nám umožňují pochopit geografické charakteristiky a vlastnosti dané oblasti. Zde je seznam několika běžných zeměpisných prvků, které můžeme najít na mapě:

  • Řeky a potoky: Řeky a potoky jsou vodní toky, které jsou zobrazeny na mapě pomocí linek, které ukazují směr toku a velikost řeky nebo potoka. Velké řeky jsou obvykle širší a mají více přítoků.
  • Hory a kopce: Hory a kopce jsou zobrazeny pomocí vrcholků, čar nebo barev, které ukazují různé nadmořské výšky. Na fyzických mapách se obvykle používají vrstevnice, které spojují body se stejnou nadmořskou výškou.
  • Moře a oceány: Moře a oceány jsou velké vodní plochy, které jsou obvykle zobrazeny na mapě v modré barvě. Pobřeží a ostrovy mohou být také součástí těchto prvků.
  • Silnice a cesty: Silnice a cesty jsou zobrazeny jako čáry různých tloušťky a typů, což závisí na jejich klasifikaci. Dálnice jsou obvykle zobrazeny jako širší čáry než menší silnice nebo cesty.
  • Města a sídla: Města a sídla jsou zobrazeny pomocí symbolů, jako jsou kruhy nebo čtverce, které reprezentují různé velikosti měst. Některé mapy mohou také obsahovat jména měst nebo symboly pro hlavní města.
  • Lesy a vegetace: Lesy a vegetace jsou zobrazeny různými barvami nebo vzory, které ukazují, jaká část mapy je pokryta lesy, polem nebo jinými typy vegetace.
  • Hraniční linie: Hraniční linie jsou čáry, které oddělují různé geografické oblasti, jako jsou státy, regiony nebo okresy. Tyto linie zobrazují politické nebo administrativní hranice.
  • Vodní nádrže a jezera: Vodní nádrže a jezera jsou zobrazeny jako modré plochy na mapě. Velikost těchto prvků může být zobrazena v souladu s jejich skutečnou maximální velikostí.

Tyto zeměpisné prvky jsou pouze několik příkladů toho, co můžeme na základní či topografické mapě najít. Podrobnosti a typy zeměpisných prvků se budou lišit v závislosti na konkrétním typu mapy a jejím zaměření. Každý z těchto prvků má svůj význam a pomáhá nám lépe porozumět zobrazené geografické oblasti.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz