Doplnění pozemku zjednodušené evidence katastru nemovitostí

Domů Slovník Doplnění pozemku zjednodušené evidence katastru nemovitostí

Doplnění pozemku zjednodušené evidence katastru nemovitostí do souboru popisných informací a geodetických informací katastru nemovitostí, včetně přidělení samostatného parcelního čísla a veškerých dalších požadovaných obsahových a formálních prvků dle platného katastrálního zákona. Tímto procesem se do katastrální evidence ve dvou částech vrací pozemky, které byly v 50. až 60. letech 20. století převážně násilně socializovány a začleněny do velkých zemědělských a lesních ploch, které spravovaly socialistické organizace (jednotná zemědělská družstva, státní statky, státní lesy atd.). Přestože politický režim tehdejší doby nezrušil vlastnictví těchto pozemků fyzickými ani právnickými osobami, v dnešních podmínkách je možné v souladu se zákonem obnovit vlastnictví k těmto pozemkům nebo je nahradit jiným pozemkem na základě pozemkových úprav nebo finančního vyrovnání. .

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz