Pasport obecního majetku pomůže s dotacemi

Domů Novinky Pasport obecního majetku pomůže s dotacemi

Důkladně provedený pasport majetku obce nad moderní on-line mapovou aplikací obcím může nejen ušetřit čas a prostředky, ale i pomoci získat dotační peníze. Některé radnice na to již přišly, pro jiné je zaevidování majetku obce jen nepříjemnou povinností. Často fungují setrvačně ve starých systémech, či v papírové podobě.

Pasport dopravního značení, lamp a technických sítí v obci Hodonice

Některé obce se u passportu místních komunikací, inženýrských sítí nebo veřejného osvětlení spokojí s jednoduchou kombinací mapových podkladů a excelových tabulek. Jiné chtějí data převádět do moderních prostředků a pracovat s nimi efektivněji.

Vhodným způsobem zpracovaný a s odpovídající přesností vytvořený pasport se pro vedení obce stane hodnotným pomocníkem. Kombinace kvalitních mapových podkladů s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení značně ulehčí obecnímu správci každodenní práci. Například obec Podolí blízko Brna používá GIS denně zejména v oblasti pozemkové části, identifikace parcel, domů, územního plánu, inženýrských sítí, plánování údržby veřejných ploch, veřejného osvětlení, či odpadového hospodářství.

Panoramatický náhled ulice pro měření, použitý nad ortofotomapou s pasportem komunikace a technických sítí

Obec Podolí je součástí mikroregionu Roketnice, ve kterém se devět obcí dohodlo na záměru rozšiřovat informační zdroje směrem k občanům. Zároveň společně využili pro financování tohoto záměru dotaci z Jihomoravského kraje.

Využití

Příkladem vhodného a efektivního využití pasportů mohou být jihomoravské Hodonice. Ty za své řešení mapových služeb GisOnline.cz získaly ocenění Chytrá obec 2017. Obec má na svém webu přehledně zpracovaný a veřejně přístupný náhled na veškerou infrastrukturu ve svém majetku. Jsou to v první řadě komunikace, veřejné osvětlení či dopravní značení. Připravuje se také na passportizace veřejné zeleně, mobiliáře a dalších.

Hlavním motivem k pořízení Gisonline.cz v Hodonicích byla původně nepřehledná evidence majetku obce rozdělená mezi papírovou a digitální podobu. Mezi prvními byl z panoramatického snímání obce realizovaného speciálním automobilem proveden v roce 2017 passport veřejného osvětlení, který sloužil i jako podklad pro dotaci. Rekonstrukce osvětlení v Hodonicích byla dokončena v září 2018.

Passport osvětlení a sítí nad nejkvalitnější ortofotomapou s vyznačením dat panoramy, v levém okně náhled panoramy.

Dnes pokročilá pasportizace umožňuje Hodonicím efektivně plánovat například údržbu zeleně v obci. Mohou se zaměřit na opravy místních komunikací či rozšíření parkovacích míst. Starosta obce vidí velkou výhodu také v možnosti systému Gisonline.cz přes mobilní aplikaci upozornit například na nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář obce.

Katastr nemovitostí

Systém je mimo jiné provázán katastrem nemovitostí. Znamená to, že i občané v širším území obce mohou nad katastrální mapou najít informace o jednotlivých vlastnících, věcných břemenech, parcelách dle způsobu užití či dle druhu pozemku. V jednom systému si navíc každý může kromě aktuální mapy TopGis prohlédnout vývoj obce v historických mapách, třeba z let 2012, 2003, ale i z roku 1953.

Ukázka veřejně přístupné mapy centra obce Hodonice s katastrální mapou a možností náhledu na pozemky, vizualizace věcných břemen

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.

Rádi se Vám budeme věnovat!

Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz