Pasport obecního majetku pomůže s dotacemi

Domů Novinky Pasport obecního majetku pomůže s dotacemi

Důkladně provedený pasport majetku obce nad moderní on-line mapovou aplikací obcím může nejen ušetřit čas a prostředky, ale i pomoci získat dotační peníze. Některé radnice na to již přišly, pro jiné je zaevidování majetku obce jen nepříjemnou povinností. Často fungují setrvačně ve starých systémech, či v papírové podobě.

Pasport dopravního značení, lamp a technických sítí v obci Hodonice

Pasport dopravního značení, lamp a technických sítí v obci Hodonice

Některé obce se u passportu místních komunikací, inženýrských sítí nebo veřejného osvětlení spokojí s jednoduchou kombinací mapových podkladů a excelových tabulek. Jiné chtějí data převádět do moderních prostředků a pracovat s nimi efektivněji.

Vhodným způsobem zpracovaný a s odpovídající přesností vytvořený pasport se pro vedení obce stane hodnotným pomocníkem. Kombinace kvalitních mapových podkladů s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení značně ulehčí obecnímu správci každodenní práci. Například obec Podolí blízko Brna používá GIS denně zejména v oblasti pozemkové části, identifikace parcel, domů, územního plánu, inženýrských sítí, plánování údržby veřejných ploch, veřejného osvětlení, či odpadového hospodářství.

Panoramatický náhled ulice pro měření, použitý nad ortofotomapou s pasportem komunikace a technických sítí

Panoramatický náhled ulice pro měření, použitý nad ortofotomapou s pasportem komunikace a technických sítí

Obec Podolí je součástí mikroregionu Roketnice, ve kterém se devět obcí dohodlo na záměru rozšiřovat informační zdroje směrem k občanům. Zároveň společně využili pro financování tohoto záměru dotaci z Jihomoravského kraje.

Využití

Příkladem vhodného a efektivního využití pasportů mohou být jihomoravské Hodonice. Ty za své řešení mapových služeb GisOnline.cz získaly ocenění Chytrá obec 2017. Obec má na svém webu přehledně zpracovaný a veřejně přístupný náhled na veškerou infrastrukturu ve svém majetku. Jsou to v první řadě komunikace, veřejné osvětlení či dopravní značení. Připravuje se také na passportizace veřejné zeleně, mobiliáře a dalších.

Hlavním motivem k pořízení Gisonline.cz v Hodonicích byla původně nepřehledná evidence majetku obce rozdělená mezi papírovou a digitální podobu. Mezi prvními byl z panoramatického snímání obce realizovaného speciálním automobilem proveden v roce 2017 passport veřejného osvětlení, který sloužil i jako podklad pro dotaci. Rekonstrukce osvětlení v Hodonicích byla dokončena v září 2018.

Passport osvětlení a sítí nad nejkvalitnější ortofotomapou s vyznačením dat panoramy, v levém okně náhled panoramy.

Passport osvětlení a sítí nad nejkvalitnější ortofotomapou s vyznačením dat panoramy, v levém okně náhled panoramy.

Dnes pokročilá pasportizace umožňuje Hodonicím efektivně plánovat například údržbu zeleně v obci. Mohou se zaměřit na opravy místních komunikací či rozšíření parkovacích míst. Starosta obce vidí velkou výhodu také v možnosti systému Gisonline.cz přes mobilní aplikaci upozornit například na nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář obce.

Katastr nemovitostí

Systém je mimo jiné provázán katastrem nemovitostí. Znamená to, že i občané v širším území obce mohou nad katastrální mapou najít informace o jednotlivých vlastnících, věcných břemenech, parcelách dle způsobu užití či dle druhu pozemku. V jednom systému si navíc každý může kromě aktuální mapy TopGis prohlédnout vývoj obce v historických mapách, třeba z let 2012, 2003, ale i z roku 1953.

Ukázka veřejně přístupné mapy centra obce Hodonice s katastrální mapou a možností náhledu na pozemky, vizualizace věcných břemen

Ukázka veřejně přístupné mapy centra obce Hodonice s katastrální mapou a možností náhledu na pozemky, vizualizace věcných břemen

Pokud nevíte jak by měl pasport majetku vaší obce vypadat, vůbec to nevadí. Máme za sebou stovky úspěšných realizací a navrhneme vám ideální standard dle vašeho rozpočtu. 

Chcete-li vědět více o možnostech pasportizace s pomocí technologií a zkušeností TopGis, neváhejte navštívit stránky s podrobnými informacemi https://www.gisonline.cz/pasport/

Mám zájem o pasport

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz