Komplexní pasport hřbitova pomůže obci i návštěvníkům

Domů Novinky Komplexní pasport hřbitova pomůže obci i návštěvníkům

Správa hřbitovů patří mezi povinnosti každé obce a města. Pasport hřbitova výrazně zpřehlední pietní místo a pomůže v nutné administrativě.

Ty nabízejí kombinaci detailních leteckých snímků v mapové aplikaci GisOnline.cz a jejich propojení s digitalizovanými daty a smlouvami. Moderní přístup využijí i občané.

Pasport hřbitova řeší každá obec jinak

Pasportizace hřbitovů, jejich rozsah a způsob vedení se řídí ustanoveními zákona o pohřebnictví. Neexistuje však podrobnější metodika nařizující obcím konkrétní postup a standardizované dokumenty. V samotné realizaci se pak přístupy jednotlivých radnic dramaticky liší. Na jedné straně jsou ti, kteří nelitují času stráveného s následnou agendou a vystačí si se zákresem na papíře a daty v papírovém bloku nebo prosté tabulce. Na straně druhé jsou poté obce, které chtějí komplexní a uživatelsky přístupné řešení.

Pomůže mapová aplikace GisOnline.cz

Právě takovým řešením je komplexní pasport hřbitova v mapové aplikaci GisOnline.cz . Jeho základem je detailní letecká mapa. Pro tyto účely společnost TopGis za pomoci letadla či dronu dělá snímky o rozlišení až jeden centimetr na pixel a vyrobí lokální ortofotomapu. Na letecké mapě je pak vidět každý detail hrobu, jako jsou květiny, svíčky či případná poškození. Každé hrobové místo je pak ještě nasnímáno panoramaticky tak, aby byl vidět detail každého náhrobku, ze kterého se do databáze zadokumentují všechny informace. Jednotlivá hrobová místa jsou zaměřena s geodetickou přesností.

V neveřejné části databáze mapové aplikace GisOnline.cz se snímky propojí s dalšími informacemi, jako jsou údaje o zemřelých, smlouvy na pronájem a další nezbytné detaily. Data ze smluv, či všechny osobní údaje jsou přístupná jen úředníkům, kteří mají rovněž možnost data editovat a doplňovat. Samozřejmostí je možnost editace vzorové smlouvy v textovém editoru MS Office nebo Google a jejich tisk. Podepsané smlouvy lze prostřednictvím skenů připojovat do mapové aplikace s pasportem hřbitova.

Úředník, který má agendu hřbitova ve správě, tak má komplexní nástroj podpory s přehlednou vizualizací dat správy. Lze využívat připomínek generovaných aplikací, kontrolovat termíny placení nájmů, evidovat úhrady, připojovat fotodokumentaci i generovat nové dokumenty.

Informace z mapy hřbitova slouží i pro občany

Občané obce pak mají přístup k pasportu hřbitova bez citlivých dat . V jednotlivých vrstvách si mohou zobrazit všechna hrobová místa najednou, rovněž si pak zvýraznit místa volná. Při kliknutí na detail hrobu se jim poté zobrazí jeho číslo, výměra, případně rozměry, informace o zemřelých a fotografie náhrobku.

Aplikace umožňuje potenciálním návštěvníkům hřbitova vyhledávat, a to jak podle čísla hrobového místa, tak i podle jména zemřelého či data. V případě, že obec využívá všechny funkce mapové aplikace hřbitova, lze rovněž komunikaci mezi občanem a obcí vést elektronicky.

Mám zájem o pasport hřbitova

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz