Povodňová mapa a záplavové zóny

Domů Mapy České republiky Povodňová mapa a záplavové zóny

Povodňové mapy jsou geografické mapy, které slouží k identifikaci a zobrazení oblastí ohrožených povodněmi. Tyto mapy poskytují informace o geografickém rozšíření povodňových rizik, topografii, hydrologických vlastnostech a dalších relevantních faktorech spojených s povodněmi.

Povodňové mapy zahrnují různé prvky, které pomáhají předpovědět rozsah a intenzitu povodní v daném regionu. Patří sem:

  • Povodňové oblasti: Zobrazují oblasti s vysokým rizikem povodní. Tyto oblasti jsou identifikovány na základě historických dat, hydrologických modelů a topografických informací.
  • Povodňové zóny: Rozdělují povodňové oblasti do zón podle očekávaného rozsahu povodně. Zahrnují oblasti s různou pravděpodobností zaplavení, jako jsou záplavové oblasti prvního, druhého nebo třetího řádu.
  • Vodní toky a nádrže: Tyto prvky zobrazují umístění řek, potoků, kanálů a nádrží. Jsou důležité pro analýzu toku vody, monitorování hladin vodních toků a předpověď vývoje povodně.
  • Inženýrská opatření: Povodňové mapy mohou také zahrnovat informace o inženýrských opatřeních, která byla vybudována pro ochranu proti povodním, například hráze, protipovodňové stěny, propustky nebo přehrady.

V čem je nám mapa povodňových oblastí užitečná?

Povodňová mapa je významným nástrojem pro plánování a přípravu na povodně. Pomáhají vládním orgánům, místním samosprávám a obyvatelstvu identifikovat rizikové oblasti a přijmout opatření k minimalizaci škod způsobených povodněmi. Tyto mapy jsou také důležité při stanovování stavebních předpisů a regulací v oblastech s povodňovým rizikem.

Záplavová územní mapa

Vytváření povodňových map zahrnuje sběr dat, jako jsou hydrologická měření, topografické informace, historické záznamy povodní a modelování povodňových scénářů. Moderní technologie, včetně geografických informačních systémů (GIS) a satelitního zobrazování, umožňují vytváření přesných a aktuálních povodňových map.

Pozor na aktualizaci povodňových map

Povodňové mapy onlinejsou dynamické a mohou se měnit v závislosti na změnách v krajině, povětrnostních podmínkách a lidských aktivitách. Je důležité pravidelně aktualizovat a revidovat tyto mapy, aby byly co nejefektivnější při ochraně obyvatelstva a majetku před povodněmi. 

Získejte aktuální povodňovou mapu vašeho okolí, ať vás nic nepřekvapí.

MÁM ZÁJEM O POVODŇOVÉ MAPY ČR

< Přejít zpět na Mapy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz