DTM pro kraje

Krajům byla uložena povinnost zákonem č. 47/2020 Sb. (novelou o zeměměřictví) vybudovat do 30. června 2023 DTM krajů. Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah DTM je stanoven vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

Novelizovaná povinnost vybudovat a zpřístupnit DTM kraje 30. června 2024 znamená nejen pořízení hardwaru a informačního systému, ale zejména vytvoření vlastní databáze s daty DTM odpovídajícími vyhlášce. Zákon ovšem ukládá obcím a dalším vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytnout krajům součinnost. 

Obecným principem pro úvodní plnění DTM krajů daty je využití existujících dat. Vyhláška č. 393/2020 Sb. k tomu vytváří podmínky tím, že umožňuje evidovat v databázi DTM data různé přesnosti a úplnosti. Při úvodním plnění tedy není povinností obcí zpřesňovat existující data v případě, že nedosahují předpisem stanovené cílové kvality. 

DTM přináší pro všechny vlastníky dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce) povinnost předávat údaje o svých sítích přímo do DTM kraje. Na výzvu krajského úřadu musí obce a vlastníci dopravní a technické infrastruktury předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data budou předávána bezplatně. 

Cílem není do 30. června 2023 či 2024 vytvořit DTM s úplným obsahem. Takový cíl by nebyl reálný z finančních i kapacitních důvodů. Je tedy skutečností, že část datového obsahu bude do DTM kraje doplňována postupně v dalších letech. Do roku 2023 by ovšem měly být vyhledány, posouzeny a případně zpracovány všechny podklady."

TopGis provádí mapování a konzultace pro kraje

Celý proces tvorby digitální technické mapy kraje je komplexní a vyžaduje spolupráci různých odborníků, včetně geodetů, inženýrů, kartografů a softwarových specialistů. Primárním předpokladem je rovněž dostatečně přesná technika pro pořizování dat a mapová aplikace, ve které lze data DTM zpracovávat. Přesně tuto infrastrukturu a tým léta budujeme. Jsme tedy připraveni vám pomoci s doplňováním a aktualizací dat DTM vašeho kraje.

MÁME ZÁJEM O MAPOVÁNÍ DI

< Přejít zpět na DTM

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz