Opravdový GIS dostupný vždy on-line – editace atributových údajů, editace vektorových vrstev, snapování, upload a download vrstev ve formátu *.shp, prostorové výběry, filtrace a mnohé další.


Nejpodrobnější podkladová data – spolu s GisOnline dostanete k dispozici naší podrobnou ortofotomapu, ano tu, kterou znáte i z portálu mapy.cz.


 Tvorba vrstev z dat mobilního mapování – jediné české a stále vyvíjené prostředí, ve kterém můžete z dat mobilního mapování (PANORAMA) tvořit nebo aktualizovat prostorové datové vrstvy.


Pokročilé a přívětivé uživatelské rozhraní – vzhled a funkcionalita je nastavena individuálně podle potřeb uživatelů, vše je voleno jednoduše, názorně, přehledně s funkcemi, které opravdu využijete.


Propojení a zobrazení dat i mimo GIS vč. katastru nemovitostí – aktuální data z katastru nemovitostí včetně samostatného vyhledávacího formuláře, měření a senzory, webové kamery případně jiné.