Sucho, které v posledních letech sužuje Česko, citelně dopadá na lesní porosty. Stromy kvůli suchu ztrácejí vitalitu a snadno podléhají kůrovci. Jen na Vysočině tak podle odhadů Lesů České republiky bude třeba v příštím roce vytěžit na pět milionů kubíků dřeva. Problémy jsou ale i v dalších částech Česka.

Kolik je suchých stromů v lese?

V GisOnline projektu Sucho v krajině jsme na malé ukázce CIR ortofotomapy z roku 2017 s rozlišením 12,5 cm na pixel označili na 1500 suchých stromů a pro některé jejich skupiny je vyznačili i jako plochy. K plochám je uvedena jejich výměra a počet suchých stromů v nich. Najdete v mapě sami další suché stromy?

Lesník, či dendrolog pak již jde s jistotou přímo na místo výskytu suchých stromů identifikovaného souřadnicemi X-Y-Z.  Tato metoda tak šetří peníze a čas, když při identifikaci problémových míst správce lesa či parku místo cestování po terénu jen „cestuje myší po speciální mapě“.

Nejen pro města a obce je výhodné využít mapování, které zaznamená aktuální stav a průběžné nebo jednorázové aktualizace dat nabídnou porovnání časových řad, jak sucho danou oblast zasáhlo a možnosti pro predikce dalšího vývoje.

S monitoringem pomáhá letecké snímkování

Chřadnoucí stromy jdou rozeznat poměrně snadno. Mění barvu jehličí či listů a podle Evy Jouklové, mluvčí Lesů České republiky, je častým jevem i defoliace, tedy jejich odlistění. U větších lesních ploch lze pro mapování postupu sucha využít i leteckého snímkování, které poměrně přesně určí počty uschlých stromů nebo jejich celkovou plochu. Jednotlivé kraje, města či správci lesů nebo parků pak mohou dendrologa či rovnou dřevorubce poslat přímo do vytipované lokality. Celý článek najdete zde.

Snímkování se provádí speciální velkoformátovou leteckou měřickou kamerou, která snímkuje kromě viditelného spektra i v infračervené oblasti. Čím více je v jehličí nebo listech chlorofylu, tím červenější je jejich obraz v ortofotomapě označované jako Color Infrared (CIR), která vzniká ze zeleného, červeného a inračerveného kanálu leteckého snímku.

Výsledné rozlišení mapy je 12,5 centimetrů na pixel, takže lze spolehlivě mapovat jak plochu s uschlými stromy, tak i jednotlivé stromy. Společnost TopGis, která se na letecké snímkování specializuje, disponuje těmito daty pro celou Českou republiku s pravidelnou aktualizací.

Portál GisOnline nabízí významně větší funkcionalitu i datový obsah. Pro více informací navštivte www.gisonline.cz.


CHCI IDENTIFIKOVAT SUCHÉ STROMY KDEKOLIV V ČR Z DAT TOPGIS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *