¦ WMS Ortofotomapa ¦ WMS Podkladová mapa ¦ Mapové vrstvy ¦


WMS je…
…zkratka termínu Web Map Service. Zjednodušeně říká, že si mohu do mého CAD/GIS připojit podkladovou mapu nebo ortofoto.

Proč…?

…se o tuto službu zajímat a proč za ní dokonce platit?

Protože…

…mi nevyhovují volně dostupné mapy a pro svoji práci a hlavně výstupy potřebuji upravené mapové podklady.


Distribuce dat