Katastr nemovitostí – Potřebujete do něj nahlížet?
Nestačí vám jen informativní přehled o majiteli pozemku a listu vlastnictví?
Víte, že GisOnline.cz v mapě obsahuje nástroj pro práci s katastrem nemovitostí?

Ukázka katastrální mapy nad základní mapou, adresními místy a údaji objektů

Webová mapová aplikace GisOnline.cz má nástroj, který vám usnadní práci s katastrem nemovitostí a jeho daty. GisOnline poskytne veškerý komfort plného katastru ve vymezeném území, klidně po celém území České republiky. Nad nejlepšími mapovými podklady a údaji z celého RUIAN můžete v placeném GisOnline například:

 • vyhledávat dle zvoleného parametru – adresy, katastrálního území, výměry, či vlastností parcely
 • vyhledávat nemovitosti dle parcel na listu vlastnictví, sousedních parcel
 • vyhledávat nemovitosti fyzických/právnických osob v katastru nemovitostí, vyhledávat dle IČO, r.č.
 • zobrazovat parcely ve vlastnictví obce/města, zobrazovat parcely dle způsobu využití nebo druhu pozemku
 • zobrazovat, ukládat, editovat informace o parcelách, vytvářet vlastní vrstvy jako polygony, body, linie, či jiné …
 • zobrazovat panoramatický náhled do ulic, šikmé snímky měst a z nich provádět přesná měření
Vyhledávací formulář v plném katastru nemovitostí má řadu možností. Zprostředkováváme tak placenou službu katastru nemovitostí (pro obce a města zdarma)

 

Katastr nemovitostí je centrálním zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí (pozemků a staveb), zahrnující jejich soupis, popis a geometrické polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a dalších věcných práv k nemovitostem stanovených katastrálním zákonem.

Katastr nemovitostí je dostupný i prostřednictvím on-line náhledu v systémech ČUZK. Práce s ním však není zdaleka tak jednoduchá, jak by si uživatelé přáli.
Proto jsme ve společnosti TopGis vyvinuli jednoduché řešení nahlížení do katastru prostřednictvím www.chytre-mapy.cz přímo z nejkvalitnější ortofotomapy ČR.

Webová mapová aplikace Chytré mapy je součástí rodiny GisOnline.cz a jako jediný nabízí plošná data celé České republiky zdarma pro nekomerční účely.

 Proč nahlížet do katastru nemovitostí na www.chytre-mapy.cz?
 • Nejkvalitnější a nejpřesnější mapové podklady, hledání podle adresy
 • Rychlé vyhledávání údajů o parcele či v katastru přímo prokliknutím z mapy
 • Informace o majitelích pozemků a staveb ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz jedním kliknutím na mapu
 • Základní orientace v cenách pozemků pomocí BPEJ
 • Zobrazení katastrální mapy pro katastrální území, stavby i parcely
 • Možnosti zapínání mapových vrstev a nastavení jejich průhlednosti (v levém hamburger menu)
 • Možnost náhledu do ulice (panoramatický pohled)

Katastr nemovitostí je v ČR centrálně provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Prostřednictvím www.chytre-mapy.cz umožňuje TopGis neregistrovaným uživatelům bezplatný náhled do katastru nemovitostí. Spolu s katastrem a mapami lokality lze zobrazit například cenu parcel dle bonity (BPEJ), stavební objekty, nebo věcná břemena.
Prostřednictvím profesionálního řešení GisOnline.cz umožňuje TopGis jako smluvní partner ČUZK registrovaným uživatelům s využitím přístupového jména a hesla využití plné databáze katastru nemovitostí.

Mapové podklady portálů GisOnline.cz jsou autorským dílem TopGis a jsou poskytovány z vlastního datového centra v Brně. K dispozici je vždy nejaktuálnější ortofotomapa TopGis, měsíčně aktualizovaná základní a terénní mapa. Dále na vyžádání je k dispozici celá řada vrstev od panoramatických snímků ulic, přes šikmé snímky měst, po modely povrchů či terénů po celé ČR.


Nezapomněli jste na něco?


CHCI VĚDĚT VÍCE

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.