Potřebujete s katastrem nemovitostí aktivně pracovat?
Nestačí vám jen informativní přehled o majiteli pozemku a listu vlastnictví?
Víte, že GisOnline.cz obsahuje samostatný nástroj pro práci s katastrem nemovitostí?

Ukázka katastrální mapy nad základní mapou, adresními místy a údaji objektů

Gisonline.cz má nástroj, který vám usnadní práci v katastru nemovitostí a poskytne veškerý komfort plného katastru ve vymezeném území, klidně po celém území České republiky. Nad nejlepšími mapovými podklady a údaji z celého RUIAN můžete v placeném GisOnline například:

 • vyhledávat dle zvoleného parametru – adresy, katastrálního území, výměry, či vlastností parcely
 • vyhledávat dle parcel na listu vlastnictví, sousedních parcel
 • vyhledávat nemovitosti fyzických/právnických osob v katastru nemovitostí, vyhledávat dle IČO, r.č.
 • zobrazovat parcely ve vlastnictví obce/města, zobrazovat parcely dle způsobu využití nebo druhu pozemku
 • zobrazovat, ukládat, editovat informace o parcelách, vytvářet vlastní vrstvy jako polygony, body, či jiné …
 • zobrazovat panoramatický náhled do ulic, šikmé snímky a z nich provádět přesná měření
Vyhledávací formulář v plném katastru nemovitostí má řadu možností. Zprostředkováváme tak placenou službu katastru nemovitostí (pro obce a města zdarma)

 

Katastr nemovitostí je centrálním zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí (pozemků a staveb), zahrnující jejich soupis, popis a geometrické polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a dalších věcných práv k nemovitostem stanovených katastrálním zákonem.

Katastr nemovitostí je dostupný i prostřednictvím on-line náhledu v systémech ČUZK. Práce s ním však není zdaleka tak jednoduchá, jak by si uživatelé přáli.
Proto jsme ve společnosti TopGis vyvinuli jednoduché řešení nahlížení do katastru prostřednictvím www.chytre-mapy.cz přímo z mapy.

Portál Chytré mapy je součástí rodiny GisOnline.cz a jako jediný nabízí plošná data celé České republiky zdarma pro nekomerční účely.

 Proč nahlížet do katastru nemovitostí na www.chytre-mapy.cz?
 • Nejkvalitnější a nejpřesnější mapové podklady, hledání podle adresy
 • Rychlé vyhledávání údajů o parcele či v katastru přímo prokliknutím z mapy
 • Informace o majitelích pozemků a staveb ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz
 • Zobrazení katastrální mapy pro katastrální území, stavby i parcely
 • Možnosti zapínání mapových vrstev a nastavení jejich průhlednosti
 • Možnost panorama náhledu ulice

Katastr nemovitostí je provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
Prostřednictvím www.chytre-mapy.cz umožňuje TopGis neregistrovaným uživatelům bezplatný náhled do katastru nemovitostí.
Prostřednictvím profesionálního řešení GisOnline.cz umožňuje TopGis jako smluvní partner ČUZK registrovaným uživatelům s využitím přístupového jména a hesla využití plné databáze katastru nemovitostí.

Mapové podklady portálů GisOnline.cz jsou autorským dílem TopGis a jsou poskytovány z vlastního datového centra v Brně. K dispozici je vždy nejaktuálnější ortofotomapa TopGis, měsíčně aktualizovaná základní a terénní mapa, dále na vyžádání celá řada možností od panoramatických snímků ulic, přes šikmé snímky měst, po modely povrchů či terénů po celé ČR.


Nezapomněli jste na něco?


CHCI VĚDĚT VÍCE

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.