Modul inventarizace pozemků je určený obcím a městům využívajícím pokročilou mapovou aplikaci Gisonline.cz. Využít jej ale mohou všichni, kdo potřebují evidovat větší množství pozemků či budov s detaily a chtějí je vidět nad nejpodrobnějšími mapami ČR.

Účelem modulu Inventarizace parcel obce je především úspora časových a materiálních nákladů obce a zefektivnění správy dat z katastrálního úřadu. Modul zjednodušuje práci při každoročních účetních uzávěrkách.
Obce si díky mapové aplikaci Gisonline.cz a službě inventarizace parcel mohou vést průběžný přehled o jejich pozemcích. Obce evidují on-line vlastnictví pozemků, břemena, výměru, celkovou cenu, cenu za metr čtvereční, či kategorii. Data katastru nemovitostí není nutné přepisovat – aktualizují se automaticky. Město či obec tak ušetří každý rok stohy papírů a nemusí vést ruční evidenci, či podružnou evidenci v excelových tabulkách.

Detail inventarizace pozemku nad ortofotomapou TopGis – editace kategorie a ceny

Tabulkový modul evidence katastrálních parcel je připojen do mapové aplikace Gisonline.cz. Obce či města využívající tuto mapovou aplikaci jejím prostřednictvím získávají měsíčně aktualizovaná data katastru nemovitostí.
Při každé měsíční aktualizaci katastrálních dat tedy i v modulu inventarizace parcel dojde k automatickému načtení změn.  Při prodeji, nákupu, změně parametrů pozemku se u příslušné parcely v systému vyznačí upozornění „změna“.
Pověřený pracovník obce pak může přidávat vlastní údaje pro přehlednou evidenci. Pozemky si lze měsíčně zařadit do příslušných kategorií (H1 – H5), nebo u nich zadat ceny.
Modul inventarizace parcel mapové aplikace Gisonline.cz po každé měsíční aktualizaci odešle správci obce automatický e-mail se všemi změnami, které proběhly v databázi.
Před účetní závěrkou tak stačí data inventarizovaných obecních parcel jen vyexportovat a vytisknout do přílohy.

Detail inventarizace parcel nad katastrální mapou s automaticky identifikovaným stavem „změna“

Gisonline.cz poskytuje ideální řešení dodání aktualizovaných dat z evidence katastru nemovitostí. Katastrální data jsou udržována v aktuálním stavu a jsou zobrazována v kontextu s technickými či plánovacími mapovými vrstvami a dalšími záznamy obce. To vše jednoduše, dostupně, on-line z datového centra TopGis.

Gisonline.cz poskytuje rovněž pokročilé řešení pro pasporty majetku. Nad mapou i katastrem můžete evidovat dopravní značky, bilboardy, veřejné osvětlení, lavičky či jiný mobiliář, zeleň či její údržbu, nebo hřbitovní místa. Podobně jako u evidence pozemků můžete přímo v mapě provádět inventury. Při využití služby mobilního mapování mají obce a města k dispozici panoramatické snímky, z nichž lze inventář k datu nájezdu identifikovat.

Výhody aplikace na inventarizaci pozemků obcí a měst

Stále aktuální katastrální data

Díky průběžným měsíčním aktualizacím v aplikaci inventarizace pozemků pracuje obec vždy s aktuálními daty ze všech katastrálních území, na kterých vlastní pozemky.

Automatické vyhodnocení změn v katastru

Systém obsahuje aktuální údaje z katastru nemovitostí a sám vyhodnocuje změny proti předchozím obdobím. Stačí tak pracovat jen s pozemky, které jsou nově nabyté, nebo u nich došlo ke změnám.

Přehlednost, rychlé výběry, export

Filtrovat můžete podle druhu pozemku, čísla parcely, katastrálních území, listů vlastnictví, výměr, kategorií, věcných břemen, změny proti předchozímu období, pořizovacích cen, či cen za čtvereční metr. Výstupní sestavu pozemků můžete exportovat do XLS, ale také do geografických formátů SHP, GeoJSON, či KML.

Automatické výpočty

Systém automaticky sčítá výměry a pořizovací ceny pozemků po jednotlivých kategoriích, v rámci kategorie je ještě rozčlení na součty pro pozemky s věcným břemenem a bez věcného břemene.

Časová a materiální úspora

Data máte na jednom místě v datovém centru s měsíční aktualizací. Úspora papírování a ručního vedení evidence pozemků, a díky rychlému exportu mají úředníci všechny podklady během pár minut k dispozici.

Kategorizace pozemků

Jedno kliknutí stačí na zařazení nově nabytých pozemků do příslušných kategorií.

H1 Stavební pozemky
H2 Lesní pozemky
H3 Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H4 Zastavěná plocha
H5 Ostatní


Nezapomněli jste na něco?


CHCI SI USNADNIT INVENTARIZACI POZEMKŮ

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.