Zajímá vás zdravotní stav stromů?
Chcete mít pořádek v plochách, které se mají pravidelně udržovat?
Chybí vám pasport zeleně – stromů, keřů, záhonků a trávníků?

V závislosti na velikosti zpracovávaného území a povaze projektu volíme sběr dat v terénu pochůzkou nebo systémem mobilního mapování:

 • fotodokumentace
 • vyhodnocení zdravotního stavu (terénní šetření/CIR snímky)
 • plán péče
 • základní parametry – výška, obvod kmene, odhad stáří

Pasport zeleně v aplikaci GisOnline.cz je živým nástrojem, kde je nad mapou v připojené databázi možno:

 • sledovat postup údržby jednotlivých ploch zeleně (např.: posekáno ano/ne, datum)
 • aktualizovat data k jednotlivým stromům a keřům
 • možnost přikládat dokumenty, fotografie stavu ke konkrétním datům

Ukázka zpracovaného pasportu zeleně v prostředí GisOnline.cz:

 

Ukázka pasportizace zeleně v okolí komunikace I. třídy realizovaná pomocí mobilního mapování a zpracována v prostředí GisOnline:


Nezapomněli jste na něco?

Reference:

Pasport stromů a keřů v okolí komunikace I/54 Slavkov u Brna – Blatnička:

  • délka osy komunikace 65 km
  • 604 zmapovaných a pasportovaných stromů
  • 47 skupin stromů a keřových porostů
  • nájezd komunikace vozidlem mobilního mapování

CHCI VĚDĚT VÍCE

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.