Mají obyvatelé vašeho města, či obce k dispozici historické ortofoto – mapu z barevných nebo černobílých leteckých snímků? Klienti TopGis v celé ČR tuto vymoženost mají, nebo ji mohou získat využitím geoportálu obce v mapové aplikaci GisOnline.cz.

Historické ortofoto snadno a rychle?

Letecké snímky a digitální mapy považujeme za standard v posledních  zhruba 15ti letech. Ale i před velkým nástupem digitalizace a velkoformátových leteckých kamer probíhala snímkování České republiky analogovou technikou. Snímky z letecké kamery byly pořizovány od roku 1936 většinou pro vojenské účely. Jejich negativy dodnes leží v archivech a profesionální mapová firma umí snímky získat. Poté  digitalizovat, zpřesnit jejich polohu a orientaci a vyrobit historickou ortofotomapu. Zpracování takových map není snadné ani rychlé. Běžná tak je dodací lhůta i 6 měsíců od objednání. Ale výsledná ortofotomapa pak stojí za to a slouží obci navždy.

Ortofoto od profesionála přes WMS

TopGis rovněž umí i historické ortofotomapy publikovat pomocí služby WMS (web map service). WMS umožňuje kombinovat mapy z více zdrojů do jedné GIS aplikace. Takže historické letecké snímky se rázem objeví ve vaší obecní mapové aplikaci a jejich načítání je stejně rychlé jako aktuální mapy. Profesionálně zpracovaná historická mapa pak je jen jednou z mnoha vrstev vedle aktuální ortofotomapy, základní mapy, aktuálního územního plánu, katastru či technických sítí, či povodňové mapy. Veškerá starost o data je potom na straně poskytovatele, který provozuje službu z datového centra umístěného na páteřní síti internetu. Město, městys, či obec potřebuje jen GIS aplikaci. I zde ale vystačí webová mapová aplikace provozovaná z cloudu.

Historická ortofotomapa se stala jednou z vrstev mapového portálu GisOnline.cz mezi desítkami jiných obcí například v Tasovicích na Znojemsku.

Historická ortofotomapa obce Tasovice, okres Znojmo – rok 1953
Aktuální ortofotomapa Tasovice, okr. Znojmo – rok 2018

V Tasovicích vzniklo hřiště a průmyslová hala (viz pole vlevo nahoře), nebo třeba hlavní křižovatka v obci časem přerostla v náměstíčko (viz. silnice zprava doleva)

Z historických ortofotomap se pak stane cenný materiál nejen pro vzpomínky občanů, ale třeba pro investice do nemovitostí. Na stejném místě v mapě uvidíte situaci v konkrétní lokalitě v minulosti a můžete tak snadno identifikovat různé skládky, navážky, zásypy, zrušené objekty, či zaniklé komunikace. Podle postupného vývoje v letech lze také snadno odhadnout potenciální směr rozšiřování obce.

Ortofotomapy z archivních leteckých snímků nemají tak vysoké rozlišení jak jsme zvyklí u výstupů z dnešních technologií. Nicméně průmyslové objekty, rodinné domy i zahrady bezpečně rozeznáte. V mapovém portálu GisOnline.cz nechybí vyhledání adresy, takže to vaše místo nemusíte hledat naslepo. Ideální je, když místo hledáte v aktuálních mapách a pak již jen přepnete v levém sloupci vrstvu na některou z historických.

Pravidelné detailní letecké snímkování pomáhá řízení města

Ortofotomapa z leteckých měřičských snímků je dnes důležitým doplňkovým zdrojem o skutečném stavu území k datu. Ortofota jsou tedy dlouhodobě využívána většími městy jako zdroj informací o stavu území, ale i jako podklad pro rozhodování na různých stupních. Při pravidelném ročním leteckém snímkování například v krajském městě Brně dochází vždy ke zpracování bezešvé barevné ortofotomapy s mapovými listy měřítka 1:5000 (město Brno podobně postupuje již od roku 2005). Ke sledování rozvoje města je ale dobré zpracovat i 3D model budov. Také lze provést srovnávací 3D analýzu změn v území založenou na digitálním modelu povrchu. Výstupy zvýrazní nové stavby, terénní úpravy, či kácení.

Letecké snímkování za účelem technických ortofotomap je vhodné provádět v ranně vegetačním období, kdy zeleň ještě nezakrývá povrch terénu a objekty. Prezentační účely naopak nejlépe naplní letecké snímkování v plném létě, kdy zeleň podkresluje celkový dojem ze situace města a možností pro jeho obyvatele.

TopGis od roku 2014 provádí vegetační letecké snímkování celé ČR v cyklech jedné třetiny ČR za rok, přičemž výstup z něj se objevuje na www.chytre-mapy.cz, či na mapách Seznam.cz. Kromě aktuální ortofotomapy tak každá obec či město může jednoduše získat 2 historické ortofotomapy.

Pokud patříte mezi menší města nebo obce, máte jedinečnou možnost získat výhodně historické ortofotomapy z minulých snímkování TopGis. Stačí, když se nám ozvete přes kontaktní formulář.


CHCI NABÍDKU HISTORICKÉ ORTOFOTOMAPY

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Historické ortofoto – mapy Znojma

A jako bonus malá ukázka jak se vyvíjelo okolí Louckého kláštera ve Znojmě. Premonstrátský klášter v Louce ve Znojmě je významnou duchovní i historickou památkou. Příhraničí bylo ostře sledované od počátků leteckého snímkování, takže můžeme nabídnout pár zajímavostí.

historické ortofoto 1938 Loucký klášter Znojmo
1938 – předválečné snímkování. Zámek sloužil jako kasárna a ubytování pro důstojníky. Po obou stranách silnice na Šatov stojí rodinné domy.
historické ortofoto 1973 Loucký klášter Znojmo
1973 – zámek slouží jako socialistická kasárna. Na Louce se objevila řada přístaveb. U silnice na Dobšice proběhla velká demolice a připravuje se výstavba panelového sídliště s obchodním centrem.
nejnovější ortofoto 2018 Loucký klášter Znojmo
2018 – okolí zámku je od roku 2003 vyčištěno a na Louce se nachází městská plovárna se záchytným parkovištěm. Panelová zástavba z 80-tých let minulého století zdobí hlavní tah na Šatov po obou stranách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *