Nejaktuálnější ortofotomapa Prahy a západu Čech

Na geoportálech měst a obcí provozovaných v mapové aplikaci GisOnline.cz jsou od dnešního dne k dispozici aktualizované letecké snímky z roku 2019. Nově nasnímkované je území Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Plzeňského kraje. Čerstvé letecké mapy jsou k vidění zdarma i na webu Chytre-mapy.cz, kde uživatelé bezplatně vidí také údaje o stavbách, půdní bonitě (ceně) parcel, či katastrální mapu, nebo topografickou mapu a mohou je prohledávat.

Přes 37 tisíc leteckých snímků západní části ČR pořídil TopGis vlastními letadly Cessna 404 a Partenavia P68 od května do září 2019. Část území kolem Prahy spadající do vymezených prostorů letiště Ruzyně a Čáslav byla dokonce snímkována až letos na jaře. Vymezené vojenské prostory je totiž možné snímkovat prakticky jen o víkendech. Snímkování vyžaduje bezoblačné počasí, takže počet pracovních dní pilotů je tímto značně omezen. Ortofotomapa 2019 doplněná leteckými snímky z dubna 2020 je tedy unikátní v tom, že díky koronaviru si můžete prohlížet prakticky vylidněné centrum Prahy. Letošní omezení leteckého provozu v důsledku koronavirové pandemie tak přišlo vhod i mapovým profesionálům (úvodní snímek s desítkami ikon letadel pochází z loňska).

Výsledná ortofotomapa ČR je vyráběna s rozlišením 12,5 cm/pixel a TopGis ji poskytuje s až 18ti možnými zoomy. V největším přiblížení mapy tak tělo průměrného člověka je zobrazeno na 8-mi pixelech a nelze vidět detaily, které by si vynucovaly zvláštní režim GDPR. Skupiny více lidí, nebo třeba auta jsou již v této detailní ortofotomapě dobře rozpoznatelné. Zpracování leteckých měřičských snímků a výroba samotné ortofotomapy pak neprobíhají jen automaticky a celý náročný proces specialistům společnosti zabere na území ČR tisíce hodin práce.

Polohová přesnost ortofotomapy je cíl

TopGis již šestým rokem snímkuje plošně ČR v detailnějším rozlišení než vzniká státní mapové dílo. Díky detailním informacím a zkušenostem z jejich zpracování v TopGis stále můžeme zlepšovat kvalitu konečného díla, zejména polohovou přesnost.

Máme vlastní bodové pole tzv. vlícovacích bodů v terénu, které díky aerotriangulaci zajišťují polohovou přesnost ortofotomapy ČR. Rovněž překreslujeme snímky na průběžně aktualizovaný digitální model terénu. Ve spojích leteckých měřičských snímků dbáme na správnou polohu a geometrii. Jen tak vzniká polohově přesná a dokonale bezešvá ortofotomapa bez rušivých elementů. Až takto přesnou mapu lze promítnout na mapu katastru nemovitostí a porovnávat skutečnost s majetkovými vztahy zapsanými u ČÚZK.

V leteckých mapách aktualizovaných v roce 2019 jsou na první pohled patrné změny, jimiž některé oblasti v minulých letech prošly. Zejména u měst je velmi dobře vidět, jak postupuje výstavba nových budov či liniových komunikací. Západ Čech není tolik zasažený kůrovcovou kalamitou, takže úbytek lesů není ta drastický jako uvidíme v příštím roce na Vysočině, či v Jižních Čechách.

Právě v plošné a opakované výrobě ortofotomapy srovnatelných území spočívá ta síla informace. Proto z ortofotomapy TopGis pravidelně ročně aktualizuje údaje Seznam.cz na svém portálu Mapy.cz. Jiné volně dostupné mapové aplikace si příliš s podklady hlavu nelámou. Např. Google mapy aktualizují jen velká města, nebo aglomerace s největším pohybem lidí. Lehce se vám tak může stát, že si naplánujete procházku na 5 kilometrů a po cestě zjistíte, že jezero je již dvakrát tak velké a užijete si velký výlet 10 km. Jiné mapové portály zase využívají pro ortofotomapu satelitních snímků, tedy v sice aktuálnější mapě si užijete mraků a detaily vůbec neuvidíte. Taková mapa s 50 cm/pixel totiž obyčejného člověka zaznamená pouze jako jedinou tečku v ortofotomapě.

Potřebujete detailní, nebo ještě detailnější ortofotomapu?

Máte-li zájem o Aktuální přesnou ortofotomapu ČR 12,5 cm/px formou WMS? Nebo by vás zajímalo zhotovení detailnějších leteckých map menších lokalit rozlišení až 3 nebo 5 cm/px. Neváhejte nás kontaktovat. Budete překvapeni jaké přesnosti a detailů lze dosáhnout. V propojení s dalšími daty z katastru nemovitostí, různých plošných databází, či vašich specifických dat získáte nad GisOnline.cz nové nevídané přehledy o vašem majetku či inspirace.


CHCI ORTOFOTOMAPU ČR, NEBO PROFI PŘÍSTUP DO NÍ

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *